SAFE valgte å ikke signere

Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

Påmeldingsskjema
Ekstraordinær Kongress

14. juni 2017

Forhandlinger på sokkeloverenskomsten starter mandag 22. mai

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE starter førstkommende mandag. Forhandlingene omfatter operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.

Varsling – Kongress 2017

På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. - 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.