Landsmøtet nærmer seg en avslutning

I to dager har SAFE diskutert flere viktige saker innen blant annet områdene tariff og HMS som får stor betydning for medlemmene og oljearbeidere generelt i framtida.

Melding om plassoppsigelse

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.

SAFElement 7. juni 2018

SAFE oppdaterer hjemmesiden kontinuerlig for å gjøre den mer leser- og brukervennlig. Tips og forslag til forbedringer tas gjerne imot.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.