Aleksandersen: - Skuffende av operatørene

Det er både skuffende og frustrerende at operatørselskapene fortsetter nedbemanningene, og ikke tar hensyn til de ansattes advarsler om de mange negative følgene av økt arbeidspress og mer innleie, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Shell nedbemanner faste og innleide

75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere i Shell Norge er overtallige i følge bedriften.  Hovedårsaken er at prosjekter på Nyhamna og Draugen nærmer seg slutten. – Det har vært ulike oppfatninger mellom bedriften og oss i prosessen som har pågått i halvannet år. Vi er ikke enig i løsningen som bedriften valgte, sier klubbleder i SAFE i Shell, Fredrik Tellefsen.

Teige:- Kuttene svekker sikkerheten

Statoil sier selskapet skal redusere offshorebemanningen med 354 årsverk gjennom naturlig avgang de neste tre årene. SAFE mener det reelle tallet er 664 årsverk. - Vi er veldig uenige med bedriften i dette og svært bekymret for det vi kaller «sikker og effektiv drift» fremover med denne beslutningen, sier konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige.

Arbeidsledig? Søk passivt medlemskap!

– I en utfordrende tid med mange permitteringer og oppsigelser er dessverre passivt medlemskap blitt et aktuelt tema for mange. Det er enkelt å søke passivt medlemskap via ”Min side”, sier medlemsansvarlig i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Aleksandersen: - Kjøpekraften må styrkes

- Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.