Alvorlige regelbrudd på Mongstad

Foto: Statoil/Øyvind Hagen
Foto: Statoil/Øyvind Hagen

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Statoil får varsel om pålegg. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv, fastslår Ptil.

Brudd på regelverket på Statfjord A

Foto: Øyvind Hagen/Statoil
Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Ptils gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober i fjor har avdekket brudd på regelverket.Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip.

Furre: – Vi har mistet tryggheten

Petroleumstilsynet fikk i 2016 flere bekymringsmeldinger om helse og sikkerhet offshore enn noe tidligere år, hele 36 meldinger, mot 20 i 2015 og 12 meldinger i 2014 . Alvorlighetsgraden er også endret. Der sakene tidligere gjerne gikk direkte på arbeidsforhold, rapporteres det nå mer om forhold som gjelder storulykker. – Med alvorlighetsgraden i hendelsene, både […]

Furre: – Goliat-problemer kan bremse næringen i nord

HMS-ansvarlig, og 2. nestleder i SAFE, Roy Erling Furre, sier til NRK at han frykter alle hendelsene på Goliat-plattformen kan gå ut over hele næringen. – Hele bransjen er avhengig av tillit, ikke minst for å få tilgang på nye områder. Dersom Eni roter dette til, kan vi risikere at de ødelegger for heile næringen, sier […]

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

Fagforbundene som organiserer oljearbeidere offshore står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR-oppdrag på norsk sokkel. Mange oljearbeidere frykter at de nå kan bli tvunget til å fly med samme helikoptertypen som havarerte ved Turøy 29. april i år, […]

Ny stortingsmelding om sikkerheten offshore

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Anniken Hauglie. – En gledelig nyhet, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

SAFE vil ha møte om Super Puma

SAFE vil ta et initiativ til et møte med de andre fagforbundene som organiserer offshore-ansatte for å organisere et felles framstøt for å unngå at Super Puma-helikoptre blir satt i trafikk igjen på norsk sokkel. – Tilliten til disse maskinene er borte, og den vil ikke komme tilbake, sier HMS-ansvarlig Roy Erling Furre.

Furre: – Har aldri opplevd maken

Etter seks alvorlige hendelser i løpet av knapt to uker må Statoil i dag møte hos Ptil for å forklare seg. Senest i går var det en lekkasje, denne gang på Mongstad. – Jeg har aldri opplevd maken, det er helt unikt og ekstremt, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre, til NRK.