Sikkerhet er et verdivalg

Dialogmøte Ptil. Foto: Halvor Erikstein
Dialogmøte Ptil. Foto: Halvor Erikstein

All honnør til Petroleumstilsynet for valg av tema for 2018, og deres plan for hvordan dette skal følges opp, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Dødsulykke om bord på Maersk Interceptor ved Tambarfeltet

Foto: Aker BP
Foto: Aker BP

Torsdag 7. desember ble bransjen vår rammet av en tragisk ulykke på Tambarfeltet ved Ula. Den 43 år gamle Freddy Olsen omkom i en arbeidsulykke etter å ha ramlet 50 meter ned i sjøen.

Ikke gratis og fritt tilgjengelige NORSOK-standarder

Foto: Harald Pettersen/Statoil
Foto: Harald Pettersen/Statoil

Tvert imot, standardene må kjøpes av arbeidstakerne. For tillitsvalgte og verneombud er standarden gratis, men det kreves søknader i hvert enkelt tilfelle. Det er fagforbundene som pålegges å administrere dette. Mottaker av en standard må signere på en seks punkts avtale om tilgjengeliggjøring, og mottaker er underlagt opphavsrett.

Petroleumstilsynet vil høre din mening

Roy Erling Furre, SAFE
Roy Erling Furre, SAFE

– SAFE oppfordrer ansatte i petroleumsnæringen om å svare på undersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre.

HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet

Foto: Halvor Erikstein Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd! Det svakeste leddet vil oftest være arbeideren, og arbeideren gjøres svakere og svakere for hver dag, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, da hun hadde innlegg på Arbeids- og sosialdepartementets HMS-seminar tirsdag i denne uka.

Innovasjonsdag i Petroleumstilsynet

Fredag 10. november arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) fagdag rettet mot innovasjon. «Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet?»

Hvordan er sikkerhetstilstanden på norsk sokkel?

Roy Erling Furre, SAFE
Roy Erling Furre, SAFE

Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP), sender ut en spørreundersøkelse for å kartlegge utviklingen i HMS-tilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land. Undersøkelsen foregår i perioden 16. oktober til 26. november.