Melding om plassoppsigelse

Årets tariffrevisjon av tariffavtalen for ansatte på flyttbare offshoreinnretninger, samt boring og forpleining på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel mellom Norges Rederiforbund og SAFE, ble avsluttet 25. mai 2018.

Onsdag 6. juni starter 6G-saken i lagmannsretten

Transocean Arctic var saksøkers arbeidsplass. Foto: Transocean
Transocean Arctic var saksøkers arbeidsplass. Foto: Transocean

SAFE vant saken klart i tingretten. Likevel valgte Transocean å anke saken videre til lagmannsretten.

Riggoppgjøret til uravstemning.

Norges Rederiforbund feilinformerer. SAFE har ikke godkjent oppgjøret. Det oversendes medlemmene for uravstemning.

SAFE støtter journalister og heismontører i streik

Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, støtter heismontørene og NRK-journalistene.
Forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, støtter heismontørene og NRK-journalistene.

SAFE har sendt støtteerklæring til NRK-journalistene og heismontørene ved Orona som begge er i streik.

SAFE valgte å ikke signere

Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen
Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen

SAFE valgte å ikke signere protokollen fra årets lønnsforhandlinger på Brønnserviceavtalen. Tilbudet fra Norsk olje og gass (Nog) var så lavt at forhandlingsutvalget definerte det som et useriøst tilbud for en bransje som er på full fart opp igjen.

Forhandlinger på Brønnserviceavtalen pågår

Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen
Brønnserviceforhandlinger. Foto: Roy Aleksandersen

Partene startet 14. mai forhandlinger på Brønnserviceavtalen.
SAFE og Norsk olje og gass har satt av 2 dager til disse forhandlingene.

Moderat lønnsoppgjør

Felles signering av protokollen. Foto: Bjarte Lygre
Felles signering av protokollen. Foto: Bjarte Lygre

Partene avsluttet lønnsforhandlingene fredag morgen.

Oljeoverenskomst Sokkel

Tarifforhandlinger sokkel. Foto: Bjarne Lygre
Tarifforhandlinger sokkel. Foto: Bjarne Lygre

Forhandlinger på Oljeoverenskomst Sokkel starter onsdag 2. mai kl. 12:00.