HMS-nyheter

Dialogmøte Ptil. Foto: Halvor Erikstein
Dialogmøte Ptil. Foto: Halvor Erikstein

01.03.18

Sikkerhet er et verdivalg

All honnør til Petroleumstilsynet for valg av tema for 2018, og deres plan for hvordan dette skal følges opp, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.