Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Sløyfeforhandlingene

14.-15. mars ble det gjennomført sløyfeforhandlinger på de tre avtalene, Brønnservice, Oljeoverenskomsten land og Sokkelavtalen.

Tariffoppgjøret er i gang

SAFE startet diskusjonen om krav og problemstillinger i det kommende tariffoppgjøret for områdene knyttet til YS/NHO, mandag 12. mars.

Tariffavtalenes trygge langsiktighet

Trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold er det viktigste for enhver arbeidstaker. Tariffavtalene er garantistene for denne tryggheten.