Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Aleksandersen: - Kjøpekraften må styrkes

- Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. - Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.

YS krever at kjøpekraften opprettholdes

- YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag  ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.

Forhandlinger YS – NHO 2017

Forhandlingene mellom YS og NHO i årets mellomoppgjør starter med overlevering av krav mandag 6. mars. Forhandlingsfristen utløper mandag 14. mars klokken 24.00. Blir partene ikke enige går oppgjøret til mekling 29. og 30.mars.

- Aksepterer ikke reallønnsnedgang

 - Vi kan ikke akseptere reallønnsnedgang flere år på rad. Resultatet av verdiskapingen må fordeles nå som økonomien går bedre, sier YS-leder Jorunn Berland. I dag vedtar YS sine krav til årets lønnsoppgjør.