Aleksandersen: – Skuffende av operatørene

Det er både skuffende og frustrerende at operatørselskapene fortsetter nedbemanningene, og ikke tar hensyn til de ansattes advarsler om de mange negative følgene av økt arbeidspress og mer innleie, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Shell nedbemanner faste og innleide

Foto: Norske Shell
Foto: Norske Shell

75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere i Shell Norge er overtallige i følge bedriften.  Hovedårsaken er at prosjekter på Nyhamna og Draugen nærmer seg slutten. – Det har vært ulike oppfatninger mellom bedriften og oss i prosessen som har pågått i halvannet år. Vi er ikke enig i løsningen som bedriften valgte, sier klubbleder i SAFE […]

Teige:- Kuttene svekker sikkerheten

Statoil sier selskapet skal redusere offshorebemanningen med 354 årsverk gjennom naturlig avgang de neste tre årene. SAFE mener det reelle tallet er 664 årsverk. – Vi er veldig uenige med bedriften i dette og svært bekymret for det vi kaller «sikker og effektiv drift» fremover med denne beslutningen, sier konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige.

Arbeidsledig? Søk passivt medlemskap!

– I en utfordrende tid med mange permitteringer og oppsigelser er dessverre passivt medlemskap blitt et aktuelt tema for mange. Det er enkelt å søke passivt medlemskap via ”Min side”, sier medlemsansvarlig i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Aleksandersen: – Kjøpekraften må styrkes

– Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.

Statoil sokkels årsmøte

Gode innledninger og høyt, faglig nivå på diskusjonene, preget årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel.

Alvorlige regelbrudd på Mongstad

Foto: Statoil/Øyvind Hagen
Foto: Statoil/Øyvind Hagen

Ptil har gjennomført gransking av gasslekkasjen på Mongstad-anlegget 25. oktober i fjor. Granskingen har avdekket alvorlige brudd på regelverket, og Statoil får varsel om pålegg. Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne gasslekkasjen ha ført til tap av menneskeliv, fastslår Ptil.

Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør. – Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.

Brudd på regelverket på Statfjord A

Foto: Øyvind Hagen/Statoil
Foto: Øyvind Hagen/Statoil

Ptils gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober i fjor har avdekket brudd på regelverket.Hendelsen skjedde under lossing av olje fra lagercellene på Statfjord A til lasteskip.

YS krever at kjøpekraften opprettholdes

– YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland. Mandag  ettermiddag leverte YS sitt inntektspolitiske dokument til NHO under oppstarten av frontfagsoppgjøret.