SAFE valgte å ikke signere

Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk Olje og Gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Oljeoverenskomsten Sokkel. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

Forhandlinger på sokkeloverenskomsten starter mandag 22. mai

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE starter førstkommende mandag. Forhandlingene omfatter operatør-, oljeborings- og forpleiningsbedrifter. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger.

Varsling – Kongress 2017

På vegne av Forbundsstyret i SAFE, varsles herved SAFEs klubber om Kongress 2017. Kongressen avholdes i tidsrommet 7. – 9. november 2017. SAFEs vedtekter har følgende bestemmelser som regulerer kongressen i SAFE:

Aleksandersen: – Skuffende av operatørene

Det er både skuffende og frustrerende at operatørselskapene fortsetter nedbemanningene, og ikke tar hensyn til de ansattes advarsler om de mange negative følgene av økt arbeidspress og mer innleie, sier 1. nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

Shell nedbemanner faste og innleide

Foto: Norske Shell
Foto: Norske Shell

75 fast ansatte og 156 innleide medarbeidere i Shell Norge er overtallige i følge bedriften.  Hovedårsaken er at prosjekter på Nyhamna og Draugen nærmer seg slutten. – Det har vært ulike oppfatninger mellom bedriften og oss i prosessen som har pågått i halvannet år. Vi er ikke enig i løsningen som bedriften valgte, sier klubbleder i SAFE […]

Teige:- Kuttene svekker sikkerheten

Statoil sier selskapet skal redusere offshorebemanningen med 354 årsverk gjennom naturlig avgang de neste tre årene. SAFE mener det reelle tallet er 664 årsverk. – Vi er veldig uenige med bedriften i dette og svært bekymret for det vi kaller «sikker og effektiv drift» fremover med denne beslutningen, sier konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige.

Arbeidsledig? Søk passivt medlemskap!

– I en utfordrende tid med mange permitteringer og oppsigelser er dessverre passivt medlemskap blitt et aktuelt tema for mange. Det er enkelt å søke passivt medlemskap via ”Min side”, sier medlemsansvarlig i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Aleksandersen: – Kjøpekraften må styrkes

– Oljearbeiderne har kommet dårligere ut økonomisk i forhold til andre grupper under lønnsoppgjørene de siste årene.  Vi trenger ikke bare opprettholde kjøpekraften, men også styrke den, sa tariffansvarlig i SAFE, Roy Aleksandersen under åpningen av SAFEs tariffkonferanse på Sola tirsdag. 54 SAFE-tillitsvalgte deltok.