BP tildeler ny ISO-kontrakt neste måned

ISO-leverandørene venter i spenning når BP nå forbereder kontrakt for alle selskapets felt på norsk sokkel. Kontrakten, verdt flere hundre millioner kroner, planlegges tildelt i november.

ISO-seminar: Nå begynner tariffoppgjøret 2012!

SAFE har nå forhandlingsrett på Fellesoverenskomst for byggfag. Det betyr at vi formelt sett kan stille krav, forhandle og eventuelt streike på lik linje med Fellesforbundet på denne avtalen.

Petoro vil ha fortgang i boring på Snorre

Petoro tror to nye brønnhode-plattformer på Snorre-feltet kan få fart på boringen av produksjonsbrønner, og foreslår å bygge to nye brønnhodeplattformer, plassert ved Snorre A og Snorre B.

Funn for 450 milliarder hittil i år

Med de gode nyhetene fra Lundins Avaldsnes-prospekt, er det allerede i september funnet mer olje på norsk sokkel hittil i år enn i hele fjor. Det til tross for en nedgang i antall påbegynte letebrønner, fra 65 til rundt 50.

Grønt lys for Acergy og Subsea 7

Norske og amerikanske konkurransemyndigheter godtar den planlagte sammenslåingen av undervannsentreprenørene Acergy og Subsea 7.Det opplyser de to selskapene i en børsmelding. Transaksjonen skal etter planen fullføres i januar 2011.

Godkjentstempel på Troll A

Ptil har ført tilsyn med styring av risiko, helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i forbindelse med samtidig drift og modifikasjon på Troll A. Statoil får godkjentstempel, men med rom for forbedringer.

Flere felt kan følge i Heidruns fotspor

45 milliarder er tapt på Heidrun. Snorre og Gullfaks kan følge i samme spor. På Heidrun er allerede bokførte reserver redusert med 100 millioner fat, og den største årsaken er utsatt boring. Historien kan komme til å gjenta seg på flere modne felt