Petroleumstilsynet vil høre din mening

– SAFE oppfordrer ansatte i petroleumsnæringen om å svare på undersøkelsen om arbeidsmiljø og sikkerhet i regi av Ptil, sier forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre.

HMS-seminar i Arbeids- og sosialdepartementet

Foto: Halvor Erikstein Vi er aldri sterkere enn svakeste ledd! Det svakeste leddet vil oftest være arbeideren, og arbeideren gjøres svakere og svakere for hver dag, sa forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, da hun hadde innlegg på Arbeids- og sosialdepartementets HMS-seminar tirsdag i denne uka.

TRYGGHET. SIKKERHET. KONTROLL. SAMLET I ETT KORT.

Tekst: Heidi Briskodden I samarbeid med DNB har vi utviklet et nytt kort – YS PRE – med gode betingelser på sparing og kreditt. PRE er et kredittkort med fordeler knyttet til trygghet, sikkerhet og kontroll. I tillegg til gode rentebetingelser har kortet en forsikringspakke inkludert. Fordelene som ligger i kortet gjør at du er […]

Resolusjoner fra SAFE-kongressen 2017

Kongressen 2017 vedtok flere resolusjoner hvor HMS ble høyt prioritert. I tillegg vedtok kongressen en resolusjon om presset på leverandørindustrien. Alle resolusjoner ble vedtatt med akklamasjon.

Hilde-Marit Rysst er gjenvalgt som forbundsleder

Som nestleder ble Roy Aleksandersen valgt. SAFE har fått tre nye forbundssekretærer: Roy Erling Furre på HMS, Reidun Ravndal på tariff og Stig Rune Refvik blir forbundssekretær organisasjon.

SAFE-kongressen er åpnet

Velkommen til Stavanger! Gratulerer med 40-årsjubileet, sa Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø da hun åpnet SAFE-kongressen i dag.

Innovasjonsdag i Petroleumstilsynet

Fredag 10. november arrangerer Petroleumstilsynet (Ptil) fagdag rettet mot innovasjon. «Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet?»