Informasjon vedrørende kommende mekling hos Deepocean AS

Våre medlemmer har gjennom de siste lønnsoppgjørene fra 2014 måttet godta en kraftig reallønnsnedgang som følge av bedriftens situasjon.  I tillegg til dette har vi også vært med på et spareprogram som har hatt direkte innvirkning på den enkelte ansattes økonomi og fritid med familie.  Dette i form av midlertidige kutt i lønn, kutt i […]

Gode diskusjoner og framtidsrettede vedtak

Den ekstraordinære kongressen var preget av gode og saklige innlegg fra en rekke delegater. Både størrelse på forbundsstyre, forholdet mellom antall valgte og ansatte på SAFE-huset, ble diskutert og vurdert med bakgrunn i arbeidsoppgaver.

Tannhelseforsikring i YS i samarbeid med Gjensidige

Hva smerter mest? Boringen eller regningen etterpå? Tannhelseforsikringen sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med behandling hos din tannlege. Forsikringen utfyller de norske velferdsordningene og de refusjonsordningene som gis av det offentlige.

Velkommen til klubbledermøte og ekstraordinær kongress

Sammen med klubbledermøtet 14. juni avholder SAFE en ekstraordinær kongress for å kunne gjøre forarbeidet riktig til den ordinære kongressen. Det ligger altså ikke noe ekstraordinært bak den ekstraordinære kongressen. Det er først og fremst en organisatorisk og praktisk løsning for å kunne gjøre endringer i vedtektene i forhold til valg som skal gjøres på […]