Tariffavtalenes trygge langsiktighet

Trygge og forutsigbare lønns- og arbeidsforhold er det viktigste for enhver arbeidstaker. Tariffavtalene er garantistene for denne tryggheten.

I all verden!

Når IE klubben i Rowan tilskriver meg på bakgrunn av at jeg har påtatt meg rollen som lokal tillitsvalgt i Rowan, er det visst på høy tid med litt fakta.

Rasering av tariffavtalene!

Et enstemmig områdeutvalg rederi i SAFE er svært, svært bekymret over Industri Energi-tillitsvalgte som signerer på bedriftsavtaler som undergraver NR-avtalen.

Hvem tar kampen(-e)?

Daglig kommer det inn meldinger til SAFE sentralt med spørsmål om lokale løsninger som går på tvers av gjeldende tariffavtale.

Transocean anker 6G-saken

SAFE vant saken om full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Nå har Transocean anket saken videre til lagretten.