Unge SAFERE! Vi samles i Oslo i november!

Vi inviterer til SAFE Ung seminar i Oslo 15. til 17. november. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere.

Hvordan er sikkerhetstilstanden på norsk sokkel?

Risikonivå Norsk Petroleumsvirksomhet (RNNP), sender ut en spørreundersøkelse for å kartlegge utviklingen i HMS-tilstanden på norsk sokkel og petroleumsanlegg på land. Undersøkelsen foregår i perioden 16. oktober til 26. november.

Tar du den, så tar du den…

Selskapene i oljeindustrien planlegger ikke for antall arbeidstakere som trengs for å utføre jobben, men hvor mange arbeidstakere man kan klare seg uten.

Statoil undergraver HMS-regimet

SAFE HMS-utvalg karakteriserer utspillet fra Statoilledelsen mot vernetjenesten som svært alvorlig. Angrepet undergraver både HMS-regimet og partenes rolleforståelse.

Kielland-nettverket krever ny gransking

Ubesvarte spørsmål, forhold som ikke er undersøkt, sprik mellom norsk og fransk granskingsrapport, er noen av punktene Kielland-nettverket trekker fram når de krever ny gransking.

Puls-møte: Hva nå?

SAFE inviterer til Puls-møte på SAFE-huset tirsdag 10.oktober klokka 10.00 til 15.00.

SAFE tar Transoceansaken til retten

En del av dere er kjent med SAFE har stevnet Transocean for retten for urettmessig begrensning av lønnsutbetaling i arbeidsgiverperioden. Det har vært skrevet om dette på SAFE sin hjemmeside tidligere, og det har også vært tema i det juridiske hjørnet i SAFE magasinet.