Todagers kurs for tillitsvalgte i januar

Fra tilsvarende tv-kurs i Bergen i mai 2017
Fra tilsvarende tv-kurs i Bergen i mai 2017

SAFE i Statoil sokkel har bestilt kortkurs som holdes i Bergen. Kurset har plass til flere deltakere, og klubbene oppfordres til å melde på aktuelle deltakere som bor i noenlunde geografisk nærhet til Bergen.

Rettigheter i arbeidslivet, hvordan skal vi klare å beholde dem i framtida? Hvordan kan verneombud og tillitsvalgt samarbeide i saker, hvor overlapper rollene hverandre og hvor er rollene mer atskilte.

HMS: ny hverdag, mer skal gjøres med lavere bemanning på kortest mulig tid. Hvor går grensen? Når får vi en storsmell? Hvordan kan vi bli hørt når vi roper varsku?

Hvordan opptre som tillitsvalgt når du blir kontaktet for å løse en sak?

Som tillitsvalgt skal en i henhold til hovedavtalen forsøke å løse saker på lavest mulig nivå om bord. Gjennomgang/ innføring i sakshåndtering fra en mottar en henvendelse fra en kollega til møte med leder om bord er gjennomført.  Viktige momenter er innhenting av fakta, forankring til overenskomsten og arbeidsmiljøloven, gjøre en formell henvendelse til leder om bord og be om et møte, fremleggelse av saksforholdet, gjennomføring av et møte, referat og eventuelt en protokoll fra møtet. Hva skal en tillitsvalgt gjøre før saken sendes til klubbkontoret for å løftes til et høyere nivå.

Rask kurspåmelding innen 2. januar til Anita Fløisvik: anita@safe.no

Kursutgifter, inkludert hotell og reise dekkes av SAFE. SAFE bestiller hotellovernatting. Deltaker må selv bestille transport, og får dette dekket ved reiseregning.

Se program med tidsplan ifm transportbestilling.

Foredragsholdere blir Tellef Hansen, Mette Møllerop, samt en tillitsvalgt/hovedverneombud med kompetanse fra begge fagområder.

Opplysninger om hotell og diverse annen informasjon sendes ut tidlig i uke 2.