6G-saken ble anket til Høyesterett

6G-saken ble anket til Høyesterett

Advokat Bent Endresen hadde saken for SAFE i Høyesterett

Saken er nå berammet, og ankeforhandling for Høyesterett blir 22. januar 2019.

Saken er nå berammet, og ankeforhandling for Høyesterett blir 22. januar 2019.

Det er advokat Bent Endresen som fører 6G-saken i Høyesterett for SAFE. Advokat Pål Tangen har saken for Transocean.

SAFE var det eneste forbundet som valgte å ta saken inn for retten, og vant både i tingretten og lagmannsretten.

Saken gjelder full betaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Transocean har begrenset utbetalingen til ansatte som blir permittert, til 6G.

Begge rettsinstanser var klare i sine dommer. I dommen fra tingretten skrev dommeren blant annet: «Permittering setter arbeidstaker i en vanskelig situasjon. Etter bare ti dager begrenses inntekten til dagpenger, og det er ikke enkelt for arbeidstakeren å få annet arbeid i en permitteringsperiode. De mange lovendringene som har vært i permitteringslønnsloven gjelder antall dager arbeidsgiver har hatt lønnsplikt, aldri en begrensning av lønnen.»

Skuffelse i SAFE

Vi er skuffet over at Høyesterett tar inn saken, sier nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen.

– Med så klare seire, grundig dokumentasjon og henvisning til lovverket både i tingretten og lagmannsretten, er vi overrasket over at saken skal behandles enda en gang.

Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes uten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett, jf. tvisteloven § 30-4 første ledd.

Utvalget tillater anken fremmet.

Dermed kommer altså saken nå opp i Høyesterett 22. januar 2019.

 

Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen