SAFElement 8. november 2018

Dette SAFElementet handler blant annet om problematikken rundt flerbruksfartøyer, benzen og kreft, og boreslamsbehandling på Askepott.

Ny ledelse i YS

YS-kongressen har valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

SAFElement 25. oktober 2018

SAFE inviterer til verneombudssamling i november: 27. og 28 november inviteres verneombudene i SAFE til en samling på Sola Strandhotel hvor blant annet praktisk vernearbeid, varsling og arbeidsmiljøutfordringer skal diskuteres.

Nytt grunnkurs i SAFE-skolen

Førstkommende tirsdag og onsdag holdes et nytt kurs for tillitsvalgte i regi av SAFE-skolen. Selv om det kun er to uker siden forrige kurs, er pågangen fra interesserte medlemmer og tillitsvalgte stor.

Bli medlem - SAFE er kjent som den organisasjonen som best ivaretar den enkelte arbeiders interesser.