Hilde-Marit Rysst
thumbnail description

Hilde-Marit Rysst

Mobil: 926 00 257
Hilde-Marit@safe.no

Leder

Hilde-Marit Rysst ble valgt som leder i SAFE på Kongressen i juni 2011. Hun er født i 1974 og er fra Tønsberg. Hun kom fra vervet som nestleder for YS i Statoil, og har tidligere vært hovedverneombud på Statfjord i seks år, hvor hun begynte som lærling i 1995. Hilde-Marit ble valgt som leder for 3 nye år på kongressen 1. desember 2020.