Brudd i lønnsforhandlingene i DeepOcean

Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø
Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom SAFE i DeepOcean og bedriften etter to dager med forhandlinger.  Vi hadde forventninger om et anstendig oppgjør etter flere år med betydelig reallønnsnedgang som også innbefatter et midlertidig lønnskutt i et år, sier klubbleder Jan Olav Nordbø.

Etter at det var klart at det fortsatt var et svært stort sprik mellom tilbud og krav, valgte vi å bryte forhandlingene og signere uenighetsprotokoll.  Neste skritt blir mekling hos Riksmegleren dersom partene ikke finner en løsning innen den tid. SAFE-klubben oppdaterer situasjonen så snart vi vet mer, sier Nordbø.

Er streik aktuelt?

Ja, det er aktuelt. Streikeviljen hos medlemmene er stor.

Skriv ut siden