Presentasjonene fra SAFE HMS konferanse

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

Her er lenker til presentasjonene som ble holdt på SAFE HMS konferansen Fullt forsvarlig 12. og 13. juni 2019. Du finner mye ny kunnskap om helsefarlig eksponering, men også presentasjoner med ny teknologi som kan forbedre arbeidsmiljøet.

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

Gjennombrudd i Kielland-saken

Kiellandmonumentet ved Hafrsfjord. Foto: Mette Møllerop
Kiellandmonumentet ved Hafrsfjord. Foto: Mette Møllerop

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har besluttet å sende saken over til Riksrevisjonen, for å gå igjennom Kielland-saken på nytt. Det gir håp om endelige svar på de etterlatte og overlevende sine mange spørsmål rundt hva som egentlig hendte, skriver Kielland-nettverket i en pressemelding.

Kompetanseheving for verneombud

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

Vet du hva du som verneombud har krav på? Regelverket inneholder en rekke bestemmelser som medfører ulike krav til opplæring, systematisk risikoreduksjon og krav til kompetanse om de ulike arbeidsmiljøfaktorene vi har i vårt arbeidsmiljø.

Hva gjør Ptil etter Riksrevisjonens rapport?

Mandag 13. mai hadde Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kontrollhøring etter Riksrevisjonens granskning av Petroleumstilsynet.

SAFE HMS-konferanse «Fullt forsvarlig» 12.-13. juni 2019

HMS-utvalget i SAFE
HMS-utvalget i SAFE

SAFE HMS utvalg inviterer igjen til en todagers «åpen for alle» konferanse om helse, miljø og sikkerhet. I år har vi kalt konferansen «Fullt forsvarlig». Tittelen peker mot målsetningen i arbeidsmiljøloven om at ingen skal miste helsa på grunn av skadelig eksponering, at arbeidet i seg selv skal være helsefremmende.

Regelverket skal etterleves, ikke utfordres

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Det viktigste nå er ikke å kaste folk, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst. -Vi må sikre at bedriftene etterlever regelverket, ikke utfordrer det. Samtidig er vi selvfølgelig enige i at Ptil må gjøre sitt for å få tilbake respekt fra bedriftene og fornyet tillit fra de ansatte.

Turøy-saken henlagt av statsadvokaten

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

Politiet har etterforsket ulykken uten å finne noe straffbart forhold, sier politiadvokat og påtaleansvarlig Trygve Ritland ved Vest politidistrikt. På bakgrunn av politiets etterforskning henlegger statsadvokaten saken mot Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) og Airbus.

Stillasdagene 2018

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

11. – 12. september ble stillasdagene 2018 avholdt. Tilstede var ca. 120 delegater fra en rekke firma innen stillas, innleie og andre berørte av stillasbransjen sitt arbeid.