Kreftrammede oljepionerer på NRK radio: – Vi vil ha fokus på hvor farlig dette er!

Halvor Erikstein, Hans Marwoll og Anders Myklatun Foto: SAFE
Halvor Erikstein, Hans Marwoll og Anders Myklatun Foto: SAFE

Hans Marwoll (turbinmekaniker), Anders Myklatun (industrimaler) og Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær i SAFE, var gjester på NRK radio sitt Ekko samfunnsmagasin. I mandagens episode var hovedtema oljearbeidere som ble alvorlig syke og erstatningen de har krav på.

SAFEs Verneombudskonferanse: Viktigheten av et trygt arbeidsmiljø

Fem oljepionerer rammet av kreft Foto: Rebecca Bjerga
Fem oljepionerer rammet av kreft Foto: Rebecca Bjerga

Den årlige verneombudskonferansen samlet 65 verneombud og tillitsvalgte på tvers av klubbene i SAFE til to dager med faglig påfyll på Sola Strand Hotel. Deltakerne fikk en sterk påminnelse på hvor viktig et trygt arbeidsmiljø er for helsen vår. HMS-avdelingen valgte relevante og aktuelle tema, med dyktige innledere fra Petroleumstilsynet, SG Safety, Arbeidsmiljøsenteret, Equinor, NADG og European Mud Company.

Praktisk arbeidsmiljø informasjon fra SAFE

Visste du at høy luftfuktighet raskt metter gassfilteret og ødelegger beskyttelsen? Er alle klar over at for arbeid med fallsikring skal du bruke hjelm som beskytter fallene person? Vet du at det er mange former for selvantennelse og at termittreaksjon er en kjemisk reaksjon som kan gi gnister når aluminium blir slått mot rust? Det er fortsatt mange kilder for benzen som ikke er kartlagt og merket. Vet du at kreft forårsaket av benzen blir underrapportert?

Velkommen til Verneombudskonferansen 8. – 9. november 2022

SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll og et variert program. Her får du gjennomgang av VO/HVO sine oppgaver, roller og utfordringer. Hvordan beskytte seg når du ikke kjenner forurensningen? Integrerte operasjoner (IO): Kan du være to plasser samtidig? Vi får også en sterk historie fra en som er blitt rammet av yrkesrelatert kreft. Meld deg på her!

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

28. april er FNs «Verdensdagen for helse og sikkerhet». SAFE har satt sammen en liten presentasjon for å vise at kreftfremkallende asbest fortsatt utgjør en stor kreftrisiko. Visste du at eternittplater blir mer og mer lodne av asbest jo eldre de blir?

Spørreundersøkelse for offshorearbeidere om arbeidsmiljø og helse

Foto: Halvor Erikstein (eksosrør fargekorrigert av fotografen)
Foto: Halvor Erikstein (eksosrør fargekorrigert av fotografen)

Heliportprosjektet: I dag starter Kreftregisteret med å sende ut spørreskjema til alle som er registrert som helikopterreisende på norsk sokkel de siste 20 årene. Dette er en særdeles viktig studie som etter hvert kan gi svar på mange spørsmål omkring arbeidsmiljø og helseskader. Data fra spørreundersøkelsen vil brukes til å undersøke sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse.

RNNP 2021: Lekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem

RNNP-tallene for 2021 viser at mye går rett vei i petroleumsvirksomheten, men hydrokarbonlekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem. Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Utviklingen på land står i kontrast til situasjonen på sokkelen, her sank totalindikatoren for storulykker fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var det ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten, antall personskader ble også redusert fra 28 i 2020 til 25 i 2021.

Det handler om arbeidsmiljø – meld deg på SAFE Skolen Modul III – HMS

Norsk Oljemuseum Fotokreditering: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum
Norsk Oljemuseum Fotokreditering: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum

Er du opptatt av helse, miljø og sikkerhet? Meld deg på SAFE Skolen Modul III – HMS 6. – 7. april. Er du engasjert og vil bli enda bedre i rollen som verneombud eller som tillitsvalgt? Vil du lære mer om helseutfordringer, arbeidsmiljø og sikkerhetsmessige utfordringer? Da er dette kurset for deg.

Benzene and drilling mud

«The elephant in the room – benzene in drilling mud» is a presentation of benzene exposure when working with drilling mud. Benzene is naturally occurring in oil and gas reservoirs. When drilling in reservoirs, the drilling mud will be heavily contaminated with benzene, which will degas on the surface. This type of exposure has been met with silence by the Norwegian oil industry.

Elefanten i rommet. Benzen i boreslam: Last ned presentasjonen

Benzen er naturlig forekommende olje og gass. Benzen er svært kreftfremkallende og særlig aggressiv når det gjelder blod- og lymfekreft. Dette er sykdommer som kan opptre etter mindre en 10 år. Ny kunnskap har vist at benzen må bli tatt mer på alvor. Last ned presentasjonen om benzen, lenke finner du i artikkelen.