– Ja til olje og gass for å redde kloden

– Ja til det grønne skiftet, ja til vindturbiner, ja til elbiler, ja til gass og hydrogen MEN du får det ikke til uten olje, mener  konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige. Han vet godt hvordan infrastrukturen og behovet for olje og gass er i verden per dags dato. Å stenge kranene er ikke løsningen, dersom det skjer, medfører det brå stopp også i utviklingen av fornybar energi. Så ja til olje og gass for å redde kloden! Se video.

SAFE tar pulsen på Arendalsuka 2021

SAFE sitt AU i Arendal Foto: Rebecca Bjerga
SAFE sitt AU i Arendal Foto: Rebecca Bjerga

AU i SAFE er til stede på Arendalsuka 2021. Equinor-klubben stiller også sterkt med sine tillitsvalgte, både fra land og sokkel. YS og YS-forbundene inviterer til en rekke arrangementer, mange av dem strømmes, slik at du kan følge debattene selv om du ikke er fysisk til stede i Arendal. Vi gir deg oversikten over hva du bør få med deg som YS- og SAFE-medlem.

SAFE er fortsatt bekymret over sikkerheten i Equinor

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Equinor la 21.07.2021 frem sin sikkerhetsrapport for andre kvartal. Rapporten viser en økning på 70 prosent i antall personskader. Tallene bekrefter en utvikling SAFE både sentralt og lokalt har påpekt over lengre tid.

Manglende arbeidstakermedvirkning i Equinor er en risiko

Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga
Idar Martin Herland Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Equinor jobber mye for å forbedre arbeidstakermedvirkningen i Norges største bedrift. De seks SAFE-klubbene i selskapet, både på land og hav, har sammen skrevet dette leserbrevet og levert det til ledelsen og media, med full støtte fra SAFE sentralt. Petroleumstilsynet (Ptil) har også avdekket forbedringsbehov i bedriften, både på kompetanse og bemanning.

Arbeidsplassbesøk på Rosenberg-verftet

SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga
SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga

SAFE var på arbeidsplassbesøk på Rosenberg i Stavanger. Her ligger Jotun-skipet i tørrdokk etter 20 års drift i Nordsjøen på Jotun-feltet. Skipet blir for tiden pusset opp for en ny periode på sokkelen, men denne gangen på Balder-feltet, der det ble nylig gjort oljefunn i letebrønnene King og Prince. 

Innleieproblematikken øker

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

Et stort problem som har preget Transocean og en rekke andre bedrifter i hele bransjen er økt bruk av innleid personell. Petroleumstilsynet (Ptil) har fått utvidet tilsynsmyndighet og utførte tilsyn med Transocean Services AS tidligere i år og deres bruk av innleid arbeidskraft. Tilsynet identifiserte brudd på regelverket, og har nå varslet selskapet om tre pålegg.

Verdens energibehov i fremtiden – dette mener SAFE

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Hvordan skal vi klare å omstille oss og slutte med oljeproduksjon når verden er oljeavhengig? IEA-rapporten som rystet oljelandet Norge er et viktig dokument, men SAFE mener at Norge er det siste landet i verden som bør slutte med å produsere olje. Det er bare til å glede seg til de neste ti årene, sier konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige.

Levende og engasjerende HMS-utvalgsmøte i Stavanger

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, ledet HMS-utvalgsmøtet på Thon Hotel Maritim i Stavanger. Det er et av de første fysiske møtene etter gjenåpningen av landet. Det ble gitt en kort orientering av tre-partsarenaene. Mange av medlemmene i utvalget er involvert på ulike arenaer, en viktig jobb fremover er å dele informasjonen.

Sommerhilsen fra SAFE

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og alle oss i SAFE ønsker våre medlemmer en god sommer. Se video med sommerhilsen og les mer om ferieloven og dine rettigheter.

Tidligere lærlinger og midlertidige ansatte i Equinor får etterbetalt bonus for 2019

Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Midtgård Foto: Rebecca Bjerga

I 2019 tok Equinor vekk retten til utbetaling av bonus for midlertidige ansatte og lærlinger i selskapet. Lokal klubben i SAFE Equinor protesterte på dette, men fikk avslag etter flere runder, både lokalt og sentralt i Equinor. Etter lang tid og purringer, kom bedriften til fornuft og etterbetalte bonus til midlertidige ansatte og lærlinger i juni måned. Til sammen fikk 14 SAFE-medlemmer på land og sokkel en forsinket utbetaling for bonus i 2021.