SAFElement 26.02.2020

13. februar hadde Stortingets næringskomite åpen høring om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Fagforeningene er klare på at vi trenger norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel uavhengig av hvilket land den ansatte kommer fra, eller hvilket flagg båten har, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

SAFElememt 06.02.2020

Nye varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver.
1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft. Endringene skal gjøre regelverket enklere å forstå og tolke for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det legger større ansvar for håndtering av varsling på arbeidsgiver, og flere grupper i arbeidslivet får rett til å varsle.

SAFElement 6. juni 2019

Juni startet med et vellykket landsmøte.

SAFElement 12.03.2019

Det er rom for reallønnsvekst, sier leder for tariffavdelingen i SAFE.

SAFElement 04.03.2019

Hva jobber HMS-utvalget med nå? Først og fremst er det SAFEs HMS-konferanse i juni som får mest oppmerksomhet.

SAFElement 01.02.2019

Ukas viktigste sak var seieren i Høyesterett i saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering.

SAFElement 18.01.2019

Ukas store sak: Riksrevisjonen med knallhard kritikk av Ptil.

SAFElement 11.01.2019

Symbolpolitikk i oljeindustrien vil ødelegge både arbeidsplasser og miljø.

SAFElement 04.01.2019

Velkommen til PULS-møte på SAFE-huset 16.01.2019, kl. 10:00 – 15:00.

SAFElement 14.12.2018

Fagforeningen i Vår Energi er på plass. Hilde-Marit Rysst og Halvor Erikstein holdt innlegg på seminar om kjemisk arbeidsmiljø. Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse.