Felles riggbesøk hos Floatel, Seadrill og Teekay

Vi har ofte snakket om å gjøre ting sammen, lære av hverandre, øke kunnskapen. Gjerne skape debatt og bedre forstå ulikheter mellom oss for å finne de gode løsningene. Det skaper utvikling og kompetanse til fordel for alle.

Enighet i DeepOcean

Etter en lang natt med tøffe forhandlinger kom partene til enighet kl 0345 natt til fredag.

DeepOcean meklingen fortsetter på overtid

Meklingen mellom DeepOcean og SAFE startet hos Riksmekleren klokken 10:00 torsdag morgen 11.07.19. SAFE vil ta ut alle medlemmer ombord på Edda Fauna fra torsdag klokken 24:00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

Enighet på NR avtalen

Kl. 04:00 natt til fredag 28. juni, etter 4 timer på overtid, kom partene til enighet.

NR meklingen fortsetter på overtid

Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

Plassfratredelse for NR-området

SAFE har oversendt plassfratredelse for 664 NR-medlemmer fra 27. juni 2019 kl.24:00.

Brudd i lønnsforhandlingene i DeepOcean

Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø
Klubbleder i DeepOcean, Jan Olav Nordbø

Det er brudd i lønnsforhandlingene mellom SAFE i DeepOcean og bedriften etter to dager med forhandlinger. – Vi hadde forventninger om et anstendig oppgjør etter flere år med betydelig reallønnsnedgang som også innbefatter et midlertidig lønnskutt i ett år, sier klubbleder Jan Olav Nordbø.