Forhandlingene med Norges Rederiforbund er i gang i Oslo

NR forhandlinger Land Foto: Gro Gullhaug
NR forhandlinger Land Foto: Gro Gullhaug

Tirsdags formiddag startet forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund på hovedavtalen og overenskomsten for landansatte. Det er satt av en dag til forhandlingene hos Norges Rederiforbund i Oslo.

Frontfagets meklingsresultat blir stående

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

Meklingen fortsetter på overtid – Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for 1000 medlemmer

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

Parat og SAFE har varslet plassfratredelse for til sammen cirka 1000 medlemmer. SAFE har rundt 390 medlemmer i Bilfinger, Beerenberg og Kaefer. Meklingsfristen var midnatt til fredag, men partene har ikke kommet til enighet. Partene besluttet å fortsette meklingen på overtid. Meklingen pågår fortsatt fredag morgen. Ansatte skal dermed møte på jobb som normalt. 

Meklingen på frontfaget er startet, mulig streik fra 1. april

Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

Brudd i forhandlingene i frontfaget

Etter stor avstand mellom partene, brøt Parat/SAFE forhandlingene med Norsk Industri den 15. mars. Oppgjøret går nå til mekling, med frist til 31. mars. Blir vi ikke enige, blir det konflikt fra 1. april, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Forhandlingene mellom SAFE, Parat og Norsk Industri startet onsdag

Vårens vakreste eventyr er i gang. Forhandlingene i frontfaget startet onsdag med kravoverrekkelse på Hotell Opera i Oslo. Det er knyttet stor spenning til årets oppgjør, etter to år med pandemi og galopperende energi- og drivstoffpriser. Dette påvirker prisstigningen, som er en viktig faktor i forhandlingene.

Tariffkonferansen 2022 er i gang

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst ønsker velkommen Foto: Rebecca Bjerga
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst ønsker velkommen Foto: Rebecca Bjerga

Årets hovedoppgjør kan være den vanskeligste på lenge. Forventninger til hovedoppgjøret, norsk økonomi, et arbeidsliv i rask endring, kompetanseutvikling, streik og årets tall er de viktigste temaene på årets tariffkonferanse i Oslo.

Hva er en tariffavtale? Hva er et tariffoppgjør?

Hvorfor er det så viktig å ha en tariffavtale? Hvilke rettigheter gir en tariffavtale deg? Hva er et tariffoppgjør? I år er det hovedoppgjør, her kan du lese om hva en tariffavtale er, teksten er skrevet av advokat i søsterforbundet vårt Negotia, Kristoffer Lien Heitmann.