Enighet og full seier for SAFE i meklingen på Brønnservice

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Etter å ha forhandlet på overtid ble forhandlingsutvalget til SAFE enig med arbeidsgiverne i natt kl 03.30. SAFE vant igjennom med sitt hovedkrav, der Schlumberger trakk tilbake oppsigelsen av lokal særavtale. SAFE fikk også på plass en avtale om utenlandsarbeid med Subsea7.

Mekling på Brønnservice pågår

Foto: Levard Olsen-Hagen
Foto: Levard Olsen-Hagen

SAFE og Norsk Olje og gass startet onsdag morgen meklingen på Brønnserviceavtalen. Forhandlingene ble brutt i oktober, og samtaler mellom partene førte ikke fram. SAFE har varslet plassfratredelse (streik) for 262 medlemmer i Schlumberger ved meklingsfristen klokken 24.00 i kveld dersom meklingen ikke fører fram.

SAFE i Wintershall Dea – enighet i de lokale lønnsforhandlingene

Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga
Lokale lønnsforhandlinger i Wintershall Dea Norge Foto: Rebecca Bjerga

SAFE-klubben i Wintershall Dea Norge hadde  lokale lønnsforhandlinger for tariffert personell og individuelt avlønnet personell i Stavanger den  24. – 27. november.  Det var godt samarbeid mellom SAFE og IE på tariffert, og med SAFE, IE og NITO på individuelt avlønnet personell gjennom hele forhandlingsprosessen.

SAFE støtter vekterstreiken

Vekterstreiken har nå pågått i over to måneder. SAFE støtter vekterne og den rettferdige kampen de fører. Streiken har blitt motarbeidet fra arbeidsgiversiden, ved at oppgavene til de som streiker er blitt overtatt av andre leverandører. Dette minner langt på vei om streikebryteri.

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten

Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen
Levard Olsen-Hagen (SAFE), Terje Hovet (Norsk Industri), Elisabeth Brattebø Fenne (Norsk olje og gass) og Frode Alfheim (Industri Energi)Foto: Kolbjørn Andreassen

Enighet i de sentrale forhandlingene på Oljeoverenskomsten, nå gjenstår de lokale forhandlingene før endelig avtale signeres. 

Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen
Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften. For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.

Enighet i forhandlingene om NR Landavtalen

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey
Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) "håndhilser" etter signeringen. Foto Jan Godfrey

Tirsdags ettermiddag ble SAFE, Industri Energi og Norges Rederiforbund enig i årets forhandlinger om NR Landavtalen.

Forhandlinger på Brønnserviceavtalen er i gang

Foto: Kolbjørn Andreassen
Foto: Kolbjørn Andreassen

Partene startet 20. oktober forhandlinger på Brønnsericeavtalen. SAFE forventer konstruktive og reelle forhandlinger. SAFE har forhandlet frem forskjellige resultater i årets oppgjør, og har tro på at vi også for Brønnservice området kan finne løsninger.

SAFE anker til Høyesterett

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen Foto: Rebecca Bjerga

Flertallet i Arbeidsretten ga NHO medhold i at TIOS Crewing kan flytte SAFE medlemmer fra flyteriggavtalen til Brønnservice avtalen.

SAFE i Transocean, sterkt kritisk til prosessene i bedriften

Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein
Klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse, og forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst, på riggbesøk i Transocean. Nå tas det tak i innleieproblematikken. Foto: Halvor Erikstein

Transocean har redusert driften fra åtte til sju rigger. Det har resultert i at 90 til 100 ansatte har blitt oppsagt, og enda flere har fått oppsigelse i stilling, men samtidig fått tilbud om en lavere stilling.