Forberedelser til årets lønnsoppgjør på rederiområdet

Forhandlingsutvalget samlet i Oslo Foto: Bjarte Lygre
Forhandlingsutvalget samlet i Oslo Foto: Bjarte Lygre

Område Rederi er samlet i Oslo i forbindelse med forberedelser til årets lønnsoppgjør. Alle krav blir nøye gjennomgått og forberedt til partene møtes hos Norges Rederiforbund i dag, tirsdag 22. september klokken 13. Det er forventninger til mer enn generelle tillegg i kroner og ører. Særtillegg og ikke minst pensjon er noe som engasjerer forhandlingsutvalget.

Brudd på Hovedavtalen mellom SAFE og NR

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Roy Aleksandersen

Ny sak for Arbeidsretten: to år etter streiken på Flyterigg avtalen kommer endelig saken vedrørende lønnsforhold under arbeidsstans opp i arbeidsretten. Uenighetene går på trekk i lønn i forbindelse med arbeidsstansen og når den ansatte skal tilbake på lønn. Dom faller den 7. oktober.

Brudd i forhandlingene på Sokkelavtalen

Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen Foto: Rebecca Bjerga
Brudd i forhandlingene på sokkelavtalen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom ikke til enighet under årets lønnsforhandlinger på Oljeovernskomsten Sokkel. Etter to dagers forhandlinger stod partene langt fra hverandre. NOG hadde ingenting å tilby. Forhandlingene går nå til mekling.

Tarifforhandlingene på sokkeloverenskomsten

SAFE sitt engere utvalg med Norsk olje & gass Foto: Rebecca Bjerga
SAFE sitt engere utvalg med Norsk olje & gass Foto: Rebecca Bjerga

Forhandlinger på oljeoverenskomst sokkel mellom NHO/Norsk olje og gass og YS/SAFE startet mandag 7. september. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Stavanger. 

Lønnsoppgjøret – SAFE og Parat fikk for lite gjennomslag for sine krav

Foto: Helene Husebø/Parat
Foto: Helene Husebø/Parat

Sent fredag kveld kom partene i frontfaget til enighet, etter å ha vært i mekling nær 23 timer på overtid. De fikk gjennomslag for et generelt tillegg for alle medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten. Den økonomiske rammen utgjør 1,7 prosent. Likevel er SAFE skuffet over resultatet. Det er ikke i nærheten av det våre medlemmer fortjener, sier Hogne Hole, SAFE sin representant i frontfaget.

Frontfagforhandlingene dag for dag

SAFE/Parat sitt forhandlingsutvalg Foto: Roy Aleksandersen
SAFE/Parat sitt forhandlingsutvalg Foto: Roy Aleksandersen

Lønnsoppgjøret 2020: NHO v/Norsk Industri tilbyr ingen lønnsøkning, SAFE og Parat vil ta ut 1026 medlemmer i streik. Her kan du lese hva som skjer i frontfagforhandlingene dag for dag.

Brudd i frontfagforhandlingene

Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop
Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop

Nesten før de hadde begynt, var forhandlingene over og bruddet et faktum. Neste trinn i lønnsoppgjøret er det Riksmekler som står for. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

Arbeidsretten satte foten ned for plassoppsigelsen i TIOS

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

Plassoppsigelsen for TIOS personell som jobber på britisk sektor var tariffstridig og ulovlig. Mekling mellom partene avlyst.

TIOS en «neverending story?» – NHO har stevnet YS for Arbeidsretten

Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga
Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Etter at SAFE den 9. juni varslet plassoppsigelse for de av våre medlemmer som arbeider på britisk sokkel for TIOS Crewing, har NHO stevnet YS med påstand om at SAFEs plassoppsigelse er tariffstridig og ulovlig.

SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av Alf Rune Kalland er tariffstridig og ugyldig

Alf Rune Kalland. Foto: Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto: Mette Møllerop

En enstemmig Arbeidsrett slår fast at oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt i Island Offshore Crewing, IOC, Alf Rune Kalland, er tariffstridig og ugyldig.
Jeg er utrolig glad for dette, sier Alf Rune Kalland. – Selvfølgelig er dommen viktig for meg personlig, men jeg er minst like glad for dommens prinsipielle betydning for hele fagbevegelsen, uansett hvilket forbund du hører hjemme i.