Mer bråk i Island Offshore

Vegard Risberg
Vegard Risberg

Nytt selskap vil frata de ansatte NR-avtalen.

Enighet om landavtalen i NR-området

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

6G-saken ble anket til Høyesterett

Advokat Bent Endresen
Advokat Bent Endresen

Saken er nå berammet, og ankeforhandling for Høyesterett blir 22. januar 2019.

6G saken anket til Høyesterett

Advokat Bernt Hodne
Advokat Bernt Hodne

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik
Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

Slett ingen meningsløs streik!

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Riggstreiken er over

Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.
Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.

SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet.

Sentralt streikekontor

Her finner du nyttig informasjon om streiken, blant annet oversikt over nedstengninger, løpesedler, oversikt over streikeledelsen og kontaktinformasjon.

Streikeledelsen er ute i «felten»

Island Frontier er nedstengt. Øystein Pettersen, nestleder i SAFE i Island Offshore, intervjues av NRK.
Island Frontier er nedstengt. Øystein Pettersen, nestleder i SAFE i Island Offshore, intervjues av NRK.

Hva skjer, hvordan skal vi forholde oss, trenger dere hjelp, stå på, full støtte til streiken, er signalene som møter streikeledelsen.