TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Klubbleder og hovedtillitsvalgt slåss for jobben i Arbeidsretten

Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop

Mandag 18. mai startet arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR. Saken gjelder oppsigelse og vern av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.
– Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sier Alf Rune Kalland.

SAFE vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett

Stena Don. Foto: Stena Drilling
Stena Don. Foto: Stena Drilling

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er omfattet av saken, har rett på erstatning.

Usikker framtid gir oppsigelser i Aker BP

Nedbemanning på Valhallfeltet. Foto: Aker BP
Nedbemanning på Valhallfeltet. Foto: Aker BP

Framtidsutsiktene i en svært usikker oljeindustri, fører til at Aker BP velger å si opp konsulenter og trolig også fast ansatte.

Island Offshore på banen igjen

Island Offshore Crewing, IOC, sier opp en av sine hovedtillitsvalgte, i strid med hovedavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund, NR.

Lønnsforhandlingene utsettes

YS-leder Erik Kollerud. Tekst og foto: Liv Hilde Hansen
YS-leder Erik Kollerud. Tekst og foto: Liv Hilde Hansen

Partene har i dag, i samråd med Riksmekleren, utsatt lønnsoppgjøret i frontfaget til høsten. Det betyr at oppgjørene i de andre sektorene også utsettes.

Parat krever kompetansetiltak i Frontfaget

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare

Tirsdag overleverte Parat sine krav til Norsk Industri i årets frontfagoppgjør. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier at det i tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond.

Virksomhetsoverdragelse i Stena Drilling i lagmannsretten

Stena Don. Foto: Stena Drilling
Stena Don. Foto: Stena Drilling

Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett mandag 10. februar, og det er satt av fire dager til saken. Det er Bent Endresen og Bjørn Inge Waage fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS som fører saken for SAFE-medlemmene.

Reisebrev – Besøk SAFE AKOFS

Ola Rune Strømmen, Hilde-Marit Rysst, Knut Ness Foto: Kai Morten Anda
Ola Rune Strømmen, Hilde-Marit Rysst, Knut Ness Foto: Kai Morten Anda

Nede i porten på Myklebust verft står Ola Rune Strømmen og tar imot oss. Primus motor for den nettopp nystarta SAFE klubben, allerede over 40 medlemmer. Vi gleda oss til et spennende besøk. For både Kai Morten Anda og meg selv er det første gang vi er her i Gurskebotten, populært kalt Gursken. For Knut Ness, fra SAFE klubben Transocean, er det ikke det for han er i fra disse trakter.