SAFE varsler plassfratredelse for 460 medlemmer på flyteriggavtalen

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

SAFE og Norges Rederiforbund (NR) kom ikke til enighet under årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen, dermed blir det mekling den 16. juni 2021 i Stavanger. Kommer partene ikke til enighet under meklingen, vil 460 medlemmer bli tatt ut i streik klokken 24.00 samme dag.

Resolusjoner vedtatt på SAFE sitt landsmøte 2. juni 2021

SAFE landsmøte 2021 Foto: Rebecca Bjerga
SAFE landsmøte 2021 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE vedtok to resolusjoner på landsmøtet. Den første er at SAFE støtter Kielland-nettverket i ny granskning. SAFE mener det er mange uavklarte spørsmål rundt Kielland-ulykken og krever at den granskes på nytt. SAFE vedtok også en resolusjon rundt spørsmål om bemanningen på sokkelen og landanleggene. SAFE mener at operatørselskapene må være ansvarlige og sørge for en god bemanning i alle driftsfaser hos seg selv samt også hos underleverandører.

Enighet i lønnsoppgjøret på Brønnserviceavtalen

Etter to dagers forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass kom vi ikke lenger. NOG ønsket et moderat oppgjør mens SAFE ville ha økt kjøpekraft for sine medlemmer.    

Lønnsforhandlingene på Brønnserviceavtalen er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Nork olje og gass starter i dag, 26. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget på Scandic på Forus. Partene har satt av to dager til forhandlingene. 

Brudd i lønnsforhandlingene på NR-området

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst

SAFE og Norges Rederiforbund har ikke klart å komme til enighet i årets mellomoppgjør på flyteriggavtalen, partene skal til mekling i juni.

Forhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund er i gang

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norges Rederiforbund (NR) starter i dag, 19. mai. Forhandlingene omfatter ansatte på flyttbare offshoreinnretninger og ansatte i boring og forpleining på permanent plasserte innretninger, på norsk kontinentalsokkel. Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo. 

Enighet i sokkeloppgjøret

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Etter to dager med forhandlinger er det oppnådd enighet i sokkeloppgjøret. Det siste året har gitt våre medlemmer store utfordringer i forhold til koronapandemien, innstramminger, omstilling og utvidede oppholdsperioder. Dette var en del av argumentene i årets lønnsforhandlinger, som vi mente skulle gjenspeile resultatet.

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass er i gang

Årets forhandlinger mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) for operatør, boring og forpleining er nå ferdig. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor det kun er økonomi det forhandles om.

Digital tariffkonferanse 2021

Som det meste av arrangementer i landet, ble også SAFE sin årlige tariffkonferanse arrangert digitalt på Teams. Alle klubber ble godt representert, i tillegg til medlemmene i forbundsstyret. Forhandlingsdatoene er avtalt. Det er ikke avklart om forhandlingene vil bli gjennomført digitalt eller fysisk, eller en blanding av dette.

Streik avverget: løsning i NHO-oppgjøret

Eirik Bornø Foto: Trygve Bergsland
Eirik Bornø Foto: Trygve Bergsland

Streiken er avverget etter at YS og NHO kom til enighet ved 15.00-tiden søndag ettermiddag, etter mer enn 15 timers mekling på overtid. – Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7%, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.