YS og NHO har brutt forhandlingene

Eirik Bornø Foto: Trygve Bergsland
Eirik Bornø Foto: Trygve Bergsland

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. 

Nytt liv som pensjonist

Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop

To av SAFEs sentrale tillitsvalgte ble pensjonister fra 1. januar. Pensjonist ble også forbundets magasin- og nettredaktør, Mette Møllerop. Hva tenker de vordende pensjonistene om årene de har tilbragt i SAFE, og hva slags liv og planer venter på dem til neste år? Her er Roy Aleksandersen første mann ut.

SAFE krever etterbetaling av lønn for ansatte i Knutsen OAS Shipping

Arbeidsretten er i gang
Arbeidsretten er i gang

SAFE, sammen med Industri Energi (IE) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), krever at flyteriggavtalen skulle vært gjort gjeldende for mannskapet om bord på Hanne Knutsen, allerede når innretningen krysset grensen til norsk kontinentalsokkel og gikk til kai i Haugesund for ferdigstillelse for oppkobling på Martin Linge feltet. Saken kommer opp for Arbeidsretten 2. og 3. mars.

Streik avverget!

Foto: Kai-Morten Anda
Foto: Kai-Morten Anda

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Varsel om plassfratredelse på oljeoverenskomsten – streik kan ramme Troll og Johan Sverdrup-feltet

SAFE har varslet Norsk olje og gass om plassfratredelse for 12 av våre medlemmer på Mongstad. De 12 medlemmene arbeider i det som kalles «ytre anlegg». De ansatte på det ytre anlegg arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang. Dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass mandag 15. februar, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

Ny medlemsfordel- YS Pensjon

Foto: NTB
Foto: NTB

Nå velger du selv hvor innskuddspensjonen din skal samles. Egen pensjonskonto gjør at pensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere slås sammen. Du kan spare penger ved å flytte den til YS Pensjon. Alt på ett sted – i én konto!

Enighet mellom SAFE og DeepOcean

Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen
Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen

Etter to dagers mekling kom SAFE og DeepOcean til enighet på PRS/Base avtalen kl 23.50, fredag den 22.01.

Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.

Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

Mongstad Foto: Mette Møllerop
Mongstad Foto: Mette Møllerop

SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten. Meklingen vil bli gjennomført mandag 15. februar med frist 24.00.

Enighet mellom SAFE og DeepOcean AS

Kai Morten Anda, Jan Olav Nordbø og Rune Hundhammer fra DeepOcean
Kai Morten Anda, Jan Olav Nordbø og Rune Hundhammer fra DeepOcean

Etter to dagers mekling kom partene til enighet på offshoreavtalen kl 06.00 søndag. Hovedfokus i årets tariffoppgjør var å sikre en større forutsigbarhet for våre medlemmer. Dette ble langt på vei innfridd med nye bestemmelser i tariffavtalen.