Langskip – en viktig og riktig satsing for Norge

Tina Bru, olje- og energiminister
Tina Bru, olje- og energiminister

Regjeringen har godkjent Langskip, et prosjekt som skal fange og lagre CO2 i Brevik. Investeringsbeslutningen kommer etter 13 år med politisk dragkamp, feilslåtte planer, utredninger og utsettelser. Kostnadsanslag er på 25,1 milliarder kroner. En viktig og riktig satsing, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

SAFE gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene og til vaktbransjen

Foto: Jonas Ruud
Foto: Jonas Ruud

SAFE stiller seg solidarisk med YS og YS-forbundene bak de streikende bussjåførene og de streikende i vaktbransjen Avarn Security og Securitas. Kravet deres om et mer rettferdig lønnsnivå er helt på sin plass, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

Medlemspris på Norges mest kjøpte bilforsikring​

Bilkampanje Gjensidige
Bilkampanje Gjensidige

Bilforsikringene fra Gjensidige passer for alle – enten du kjører ny eller brukt bil. Den dekker det meste, og skaper trygghet for alt som kan vente rundt neste sving.​

BBC vil ha SAFE med i klimadebatten

Zoom-samtale med BBC
Zoom-samtale med BBC

Seks unge portugisere har stevnet 33 land for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Norge er blant landene de mener har skyld i skogbrannene som rammer Portugal, det melder NRK. BBC (British Broadcasting Corporation) ringte vår forbundsleder Hilde-Marit Rysst og tillitsvalgt i Equinor, Idar Martin Herland for å delta i stor artikkel i BBC long reads.

Samarbeids- og organiseringsmøte med Negotia

Foto: Liv Hilde Hansen
Foto: Liv Hilde Hansen

SAFE hadde et møte med Negotia den 1. september om organisering og samarbeid. SAFE ønsker en tydeliggjøring av hvilke muligheter det er for organisering innen Oljeoverenskomsten land. Begge forbund organiserer i olje- og energibransjen, og forhandler på Oljeoverenskomsten land, som i år gjennomføres 16. september.

Arbeidslivets kasko for mennesker?

Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær HMS
Halvor Erikstein, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær HMS

Arbeidsgiveren frikjøpes for ansvar for arbeidstakeren ved å tegne forsikring. Det betyr at selskapet du jobber i, og som er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for deg og dine kolleger, ikke hefter overfor deg for krav etter loven. I klartekst betyr dette at det er forsikringsselskapet som har overtatt ansvaret for arbeidstakeren, altså deg.

Frontfagforhandlingene kan ende i streik fra fredag

Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø
Meklingsstart i frontfaget Foto: Helene Husebø

27 000 industriarbeidere fra SAFE, Parat og Fellesforbundet kan bli tatt ut i streik fra fredag om ikke partene kommer til enighet innen torsdag kl 24.00.

Oppslutningen om fagforeningene øker

Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements
Sterkere sammen Illustrasjonsbilde fra Envato elements

Flere enn før kan tenke seg å være fagorganisert, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Økningen er størst i bransjer hardest rammet av koronakrisen. Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. SAFE har også opplevdt en markant økning i medlemstallet det siste året. 

Stena Don-saken avvist i Høyesterett, nå gjenstår erstatningsutmålingen

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga

SAFE vant Stena-Don saken i Gulating lagmannsretten, men Stena anket saken til Høyesterett. Mandag vedtok Høyesterett at saken ikke henvises, Gulating sin dom blir stående. Det gjenstår den konkrete erstatningsutmålingen for de 78 SAFE-medlemmene som ble sagt opp. Det er en stor lettelse og glede å få en avklaring, sier Stig-Rune Revfik.