Spørreundersøkelse om RNNP- Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Husk å fylle ut skjemaet som du finner på vedlagte link. Det er viktig at alle grupper i oljeindustrien bruker muligheten til å beskrive det man opplever på arbeidsplassen og i HMS-hverdagen. Resultatet av undersøkelsen påvirker det som blir prioritert av tiltak og oppmerksomhet mot yrkesgrupper og aktiviteter.

Er vi i takt med framtida? SAFE utfordrer seg selv!

Framtidskonferanse med utfordrende og dristige spørsmål fikk diskusjonene i gang etter gode, og til dels svært spisse innledninger.

Reisebrev fra Johan Sverdrup

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst på Johan Sverdrup
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst på Johan Sverdrup

«Da er du velkommen til Johan Sverdrup 2. oktober»
Så flott! Jeg skal ut å ta Norges nye stolthet i eget øyesyn! Hva venter meg der ute? Det er elefantfunnet få trodde på, tegnet og bygd på fantastiske sju år. Det er feltet som skal produsere for cirka 1,5 milliarder kroner i uka, og levetid er foreløpig 50 år!

Stolt oljearbeider

Den siste tiden har mange oljearbeidere oppdatert profilbildet sitt på Facebook, det har også Leder i SAFE Hilde-Marit Rysst gjort. Initiativtaker bak det hele er elektriker i Equinor og SAFE tillitsvalgt Idar Martin Herland. Han gjorde det for å få yrkesstoltheten tilbake blant sine kollega.

Nytt angrep på ansiennitetsprinsippet

Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS
Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS

ESS nekter å forholde seg til ansiennitetsprinsippet nedfelt i Hovedavtalen mellom YS og NHO.

Flere hundre SAFE medlemmer får tilbake for mye betalt skatt

Det hele startet med matskatten. Island Offshore oppdaget at vi ikke var trukket for skatt på maten vi spiser ute på jobb, og kalte oss inn til et møte, forteller Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE i Island Offshore.

Hva vil Stortinget si om ny granskning av Alexander Kielland?

Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.
Også Oddleiv Tønnessen har vært en viktig medspiller i Kielland-nettverket. Her sammen med Kian Reme, Hilde-Marit Rysst og Marie Smith-Solbakken.

I løpet av dagen vil Stortinget behandle spørsmålet om Riksrevisjonen skal foreta ny granskning av Alexander Kielland-ulykken. Vi kommer tilbake med oppdatering av Stortingets behandling når den er klar.

SAFEs landsmøte vedtok flere resolusjoner

I tillegg til resolusjonen om norsk mat på norsk sokkel som får mye positiv oppmerksomhet, ble det vedtatt flere viktige resolusjoner. Støtte til sykehusstreiken er en av dem.

Norsk mat på norsk sokkel

Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel.