Arbeidsplassbesøk på Rosenberg-verftet

SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga
SAFE på arbeidsplassbesøk på Rosenberg Foto: Rebecca Bjerga

SAFE var på arbeidsplassbesøk på Rosenberg i Stavanger. Her ligger Jotun-skipet i tørrdokk etter 20 års drift i Nordsjøen på Jotun-feltet. Skipet blir for tiden pusset opp for en ny periode på sokkelen, men denne gangen på Balder-feltet, der det ble nylig gjort oljefunn i letebrønnene King og Prince. 

Innleieproblematikken øker

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

Et stort problem som har preget Transocean og en rekke andre bedrifter i hele bransjen er økt bruk av innleid personell. Petroleumstilsynet (Ptil) har fått utvidet tilsynsmyndighet og utførte tilsyn med Transocean Services AS tidligere i år og deres bruk av innleid arbeidskraft. Tilsynet identifiserte brudd på regelverket, og har nå varslet selskapet om tre pålegg.

Verdens energibehov i fremtiden – dette mener SAFE

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Hvordan skal vi klare å omstille oss og slutte med oljeproduksjon når verden er oljeavhengig? IEA-rapporten som rystet oljelandet Norge er et viktig dokument, men SAFE mener at Norge er det siste landet i verden som bør slutte med å produsere olje. Det er bare til å glede seg til de neste ti årene, sier konserntillitsvalgt i Equinor, Bjørn Asle Teige.

Sommerhilsen fra SAFE

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og alle oss i SAFE ønsker våre medlemmer en god sommer. Se video med sommerhilsen og les mer om ferieloven og dine rettigheter.

Leserbrev fra karantenehotell

Illustrasjonsbilde fra Envato
Illustrasjonsbilde fra Envato

Koronapandemien har herjet og stengt ned land etter land, og til slutt ble hele verden preget av nye rutiner, massetesting og karantenekrav. En gruppe mennesker som ble kanskje hardest rammet av pandemien, med både strenge innreiseregler og karantenekrav, er utenlandske oljearbeidere.

Slutten på det norske oljeeventyret?

Det internasjonale energibyrået, IEA mener det er allerede funnet nok olje, gass og kull til å forsyne verden med fossil energi. Nå bør det kun investeres i ren og fornybar energi hvis vi skal klare å stanse den globale oppvarmingen på 1,5 grader, skriver de i rapporten «Net Zero by 2050: A roadmap for the global energy system». Det store dilemmaet er at vår hverdag er helt avhengig av olje.

SAFE-Skolen:Tause tillitsvalgte kan være en trussel mot landets arbeidsliv

SAFE gjennomfører kurs for tillitsvalgte via Teams over to dager. Det er faglig påfyll og opplæring innen SAFE sin historie, lov og avtaleverk, GDPR-regler, sosiale media og konsekvensen av tause tillitsvalgte i landets arbeidsliv som står på agendaen.

Godt møte mellom SAFE AU og AU i SAFE sin største klubb, Equinor sokkel

Torsdag 3. juni ble det avholdt et vellykket møte mellom arbeidsutvalget (AU) i SAFE og SAFE klubben Equinor sokkel. De to SAFE/YS konserntillitsvalgte, Bjørn Asle Teige og Raymond Midtgård, var også med på dette møtet i Bergen. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst er godt fornøyd med møtet og med samarbeidet mellom SAFE sentralt og den største klubben i vår organisasjon.

SAFE Landsmøte 2021 er i gang på Teams

SAFE avholder sitt landsmøte via Teams i dag, 2. juni. Det er gjennomgang av regnskap, revisjonsberetninger og budsjettforslag som er på agendaen, samt informasjon fra HMS-, tariff-, juridisk- og organisasjonsavdelingen på huset. Dagens gjest er Pål Molander, direktør i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) som skal holde et innlegg om hvordan koronapandemien har forandret HMS offshore og onshore. 

Gratulerer Norge! 

SAFE vil benytte muligheten til å gratulere dere alle med dagen, håper dagen blir så bra som overhodet mulig. I dag er landet vårt 207 år, og flagget vårt har 200 års jubileum.