Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting

Equinor starter obligatorisk COVID-19 massetesting av personell som skal ut på deres faste installasjoner på norsk sokkel. Dette får betydning for store deler av bransjen. SAFE etterspør lik behandling og kompensering for de ansatte som pålegges forskjellige ulemper.

Første digitale Puls-møte

Kai Morten Anda og Levard Olsen-Hagen Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda og Levard Olsen-Hagen Foto: Rebecca Bjerga

SAFE inviterte tillitsvalgte til det første digitale Puls-møte på Teams. Tema for møtet var koronasituasjonen og hvordan dette påvirket oljenæringen i forhold til tariff, jus og HMS. Se video fra arrangementet.

Vil styrke SAFE sin påvirkning i Norges største selskap

Johan Sverdrup Foto: Equinor
Johan Sverdrup Foto: Equinor

Det pågår valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon i Norges største bedrift. Her er det mye som står på spill, alt fra opprettholdelsen av gode ordninger for ansatte, nye strategier og fremtidens drift. – Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin, slik at gode SAFE-representanter har muligheten til å bli med å påvirke bedriften, sier Bjørn Asle Teige, leder SAFE i Equinor.

Knusende konklusjon om Kielland-ulykken, hva skjer videre?

Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum
Foto: Henry L. Olsen/Norsk Oljemuseum

Hva skjedde i 1980 da «Kielland»-plattformen kantret og 123 mann mistet livet? Endelig, etter 40 års kamp, har overlevende, etterlatte, forskere og fagforeninger vunnet fram – i det minste ett steg fram. For Riksrevisjonen skulle gå gjennom katastrofen på nytt, etter et enstemmig vedtak i Stortinget i juni 2019. Men 9. mars 2021, kom denne rapporten med en knusende konklusjon: «Vi har ikke funnet grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.»

Påtvungent språk er en sikkerhetsrisiko!

Horten sjøtrafikksentral Foto: Kongsberg Norcontrol IT
Horten sjøtrafikksentral Foto: Kongsberg Norcontrol IT

Sjøtrafikksentalene skal pålegges å snakke engelsk med alle fartøy over 500 bruttotonn (BT) selv om nesten alle snakker norsk. SAFE frykter at dette kan medføre større risiko for en ulykke. Det kan i neste omgang være vi som jobber i oljebransjen som pålegges å snakke engelsk, mener SAFE sin forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik.

Gratulerer med kvinnedagen 2021!

Jeg anbefaler alle kvinner å vurdere mannsdominerte yrker, det er mye mer orden i sakene, og mannfolk er tydeligere på å kreve sin rett hvis noe endres. Så, til alle jenter der ute, sjekk ut alt det spennende du kan få jobbe med i oljebransjen, oppleve og utvikle deg i, med masse flotte folk, sier Hilde-Marit Rysst.

SAFE krever etterbetaling av lønn for ansatte i Knutsen OAS Shipping

Arbeidsretten er i gang
Arbeidsretten er i gang

SAFE, sammen med Industri Energi (IE) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), krever at flyteriggavtalen skulle vært gjort gjeldende for mannskapet om bord på Hanne Knutsen, allerede når innretningen krysset grensen til norsk kontinentalsokkel og gikk til kai i Haugesund for ferdigstillelse for oppkobling på Martin Linge feltet. Saken kommer opp for Arbeidsretten 2. og 3. mars.

SAFE blir hørt!

Illustrasjonsbilde fra Envato
Illustrasjonsbilde fra Envato

Kampanjen for å hindre flytting eller nedleggelse av kontrollsentralen på Sola har nådd regjeringen. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen til 2022. – Sikkerheten skal være det viktigste, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i intervju med Aftenbladet.

Behold kontrollsentralen og kompetansen på Sola!

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

Avinor vurderer å flytte kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet, på grunn av arealbehov. SAFE, sammen med flere fagforeninger, reagerer sterk på nyheten og mener at helikoptersikkerheten og beredskapen blir svekket. – Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Mannskaper opplever å bli behandlet som «kriminelle» av vektere etter pålegg og instruks fra Equinor

Foto: Envato Elements
Foto: Envato Elements

Equinor har etablert nye rutiner i fjor høst for skifte av personell for LWI (Light well intervention) fartøy, som er større skip brukt til lette brønnoperasjoner. Dette resulterte i at mannskapet mistet friheten til å bevege seg fra heliporten og til fartøyet, og ble i stedet geleidet til og kastet i en minibuss, med lite hensyn til smittevernreglene. Med mangel på samarbeid, ble enkelte anholdt og de opplevde å bli behandlet som kriminelle. Dette reagerer SAFE sterkt på.