Rowan/Valaris sak i Arbeidsretten

Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik
Advokat Kjell Brygfjeld Foto: Stig-Rune Refvik

SAFE er i Arbeidsretten med krav om opprettholdelse av normallønnsavtale ved varmt opplag for mannskaper på Rowan Stavanger (nå Valaris). SAFE opplever at arbeidsgiver skisserte kun et reelt alternativ – aksepter 25% nedgang i lønn eller bli permittert uten sikkerhet om støtte fra NAV.

Siste utvikling i koronakrisen

Foto: Envato elements
Foto: Envato elements

Virusmutasjonen som ble oppdaget på Østlandet har ført til stengte landegrenser og strengere krav for å begrense smittespredningen. SAFE opplever store utfordringer med de nye kravene for at negativ Covid-19 test må være tatt innen 24 timer, og ikke 72 timer som før. Dette er for mange umulig å få gjennomført. SAFE frykter også at bedrifter vil sende utenlandsboende som vanligvis jobber på anlegg, ut på sokkelen for å unngå innreiseforbud.

Våre medlemmer har viktig samfunnsfunksjon og er unntatt fra de nye innreisereglene

Johan Sverdrup Foto: Eva Juvik
Johan Sverdrup Foto: Eva Juvik

Norge stenger sine grenser for å begrense risikoen for spredning av den betydelige mer smittsomme varianten av koronaviruset. Kun personer som kan dokumentere at de omfattes av unntaksbestemmelsene og kan bekrefte at reisen er nødvendig, tillates innreise. Våre medlemmer er, i henhold til G-03/2021 pkt 7 (h), ansett som samfunnskritisk personell, dermed unntatt fra innreiseforbudet.

Johan Sverdrup Feltsenter (JSF) – hvordan har de klart å unngå smitte?

Johan Sverdrup Foto: Equinor
Johan Sverdrup Foto: Equinor

Johan Sverdrup er ett av de største oljefeltene på norsk sokkel. Smitteutbrudd med mutert virus i flere kommuner og stengte grenser har ikke stoppet opp aktivitetsnivået på innretningen, tvert imot. Men til tross for høyt aktivitetsnivå og mange innreisende, har de klart å holde feltet helt smittefri, med innføring av mindre kohorter og strengere rutiner. Likevel er det miljøer på innretningen hvor risikoen for å få smitte er betraktelig høyere.

Equinor: smitteutbrudd, for lite testing og for høyt aktivitetsnivå

Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor
Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor

Siden mars 2020, har over 130 000 passasjerer reist til og fra Equinors innretninger på sokkelen. Ukentlig er det over 3000 passasjerer som reiser ut og innføring av obligatorisk Covid-19 test for alle før utreise blir en betydelig utfordring, både medisinsk, logistikkmessig og økonomisk for selskapet. Likevel er aktivitetsnivået på innretningene satt opp, trolig for å best utnytte skattepakken.

Stor interesse for leteaktivitet på norsk sokkel

Bilde fra olje- og energidepartementet
Bilde fra olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det er viktig at Statsråden er tydelig på at vår produksjon fortsatt skal være verdensledende på HMS, at sokkelen ikke skal stenges ned og at vi har et ansvar for klimatiltak og utvikling av enda bedre miljøtiltak, sier Hilde-Marit Rysst.

Verneombudstjenesten i Equinor med ærespris til Tone Guldbrandsen

Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik
Tone Guldbrandsen Foto: Gunlaug Leirvik

Tidligere sjefsingeniør i Petroleumstilsynet, Tone Guldbrandsen, har fått ærespris fra verneombudstjenesten i Equinor, for sin innsats for bedre arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

«På lag med leverandørene»

Anne Myhrvold, direktør Ptil
Anne Myhrvold, direktør Ptil

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending på nett. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden til 1. juli

Foto: Envato
Foto: Envato

Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge de kan være permittert, og risikerer dermed å bli helt arbeidsledige. YS, SAFE sin hovedorganisasjon, ba regjeringen om å utvide permitteringsperioden utover 52 uker og frem til sommeren. Nå går regjeringen inn for å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli. 

Fotokonkurransen 2020

Jentene på Aasta Hansteen lager julestemning, der det feminine og maskuline går hånd i hånd Foto: Jane Helene Pedersen
Jentene på Aasta Hansteen lager julestemning, der det feminine og maskuline går hånd i hånd Foto: Jane Helene Pedersen

I desember ba vi dere, medlemmene våre, hjelpe oss med å spre glede ved å sende inn bilder fra arbeidsplassene deres. Fra nært og fjernt kom det mange flotte bidrag som vi i SAFE er takknemlig for. Her kan du se de flotte bildene og videosnuttene fra en koronapreget julehøytidsfeiring.