‘- En provokasjon fra Statoil å stenge ned felt utenfor streiken

‘- En provokasjon fra Statoil å stenge ned felt utenfor streiken

SAFE og Industri Energi reagerer sterkt på at Statoil vil stenge felt som ikke er berørt av streiken. – En provokasjon, og et åpenbart forsøk på å presse regjeringen til å vedta tvungen lønnsnemnd, sier forbundslederne i SAFE og Industri Energi. Statoil varsler at de vil stenge ned feltene Brage, Oseberg C og Veslefrikk /Huldra. […]

SAFE og Industri Energi reagerer sterkt på at Statoil vil stenge felt som ikke er berørt av streiken. – En provokasjon, og et åpenbart forsøk på å presse regjeringen til å vedta tvungen lønnsnemnd, sier forbundslederne i SAFE og Industri Energi.

Statoil varsler at de vil stenge ned feltene Brage, Oseberg C og Veslefrikk /Huldra. SAFE og Industri Energi har ikke tatt ut noen medlemmer på disse feltene i streik. width=

– Dette er et valg Statoil har tatt. Vi har selvsagt vært klar over at produksjonen fra disse feltene går via Oseberg Feltsenter. Derfor har vi også sittet klar til å innvilge en søknad om dispensasjon fra Statoil for at produksjonen fra disse feltene skal kunne gå som normalt, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst.

–  Det gjør vi fortsatt, understreker forbundsleder i Industri energi, Leif Sande. –  Det er bare for Statoil å sende en søknad, og den vil bli innvilget på minuttet. Men uten å kontakte den sentrale streikekomiteen, velger Statoil å stenge ned. Det vitner om at arbeidsgiverne ikke oppfatter oss som en likeverdig aktør som de vil forholde seg til, sier Sande.

Dette oppfatter forbundslederne som nok et eksempel på en useriøs tilnærming til situasjonen fra OLF og Statoil.

Tullete tapstall

– Påstander om daglige tap på 150 millioner kroner er ettertrykkelig tilbakevist av både oss, og av uavhengige økonomiske fagmiljøer. Tall vi har innhentet i dag viser at Statoil nå – helt unødvendig – påfører seg selv et tap på 22 millioner daglig dersom de velger å stenge ned de tre feltene framfor å søke oss om dispensasjon. Det forteller mye om seriøsiteten fra deres side, sier forbundslederne..

SAFE og Industri Energi fastholder at det ikke foreligger noe grunn for regjeringen å gripe inn i en lovlig arbeidskonflikt.