Enighet i forhandlingene med Reach Subsea

Daniel Eliassen, Hans Inge Georgsen og Kristoffer Vika
Daniel Eliassen, Hans Inge Georgsen og Kristoffer Vika
Resultatet ble en økonomisk ramme som ligger i overkant av 5 %. Alle gis et generelt tillegg på 4,93 % gjeldende fra 1. april 2022. I tillegg fikk vi på plass flere endringer i tariffavtalen. Spesielt punktet som begrenser hvor mange endringer av skiftplan som kan gjøres i løpet av året var viktig. Nå vil medlemmene kunne planlegge året mye bedre, spesielt i sommermånedene og desember.
– SAFE klubben er fornøyd med oppgjøret de nå har kommet til enighet om. De fikk gjennomslag for hovedkravet som var å sikre bedre forutsigbarhet for medlemmene. Den økonomiske rammen var også viktig, sier nestleder Kai Morten Anda.
Anda vil gi partene honnør for konstruktive forhandlinger.
– Her hadde alle et ønske om å finne en løsning. Da blir ofte resultatet bra, sier han.
Forhandlingene ble gjennomført i Haugesund 30. – 31. mai 2022.
Skriv ut siden