Enighet i lønnsoppgjøret mellom SAFE-klubb og bedrift i Reach Subsea

Forhandlingene i årets lønnsoppgjør er gjennomført i Reach Subsea. Mandag 15. juli aksepterte SAFE-klubben bedriftens tilbud.

Fra SAFE-klubben deltok klubbleder Ingvald Brekkå og nestleder Helge Holmen.

Klubben er ikke fornøyd med resultatet, sier Ingvald Brekkå.

– Bedriften ser utelukkende til Deep Ocean, og legger seg på det samme tilbudet som dem. Det blir med andre ord ingen reelle forhandlinger når bedriften unnlater å ta egen økonomi som utgangspunkt. Reach Subsea har en bedre økonomi, og hos oss burde det absolutt være rom for et bedre oppgjør.

Klubben er innstilt på å starte forhandlingene tidligere neste år, blant annet for å unngå et «blåpapiroppgjør».

Protoll lønnsforhandlinger Reach Subsea

Skriv ut siden