Enighet i meklingen med DeepOcean på overtid

Det ble til slutt enighet i meklingen mellom SAFE og DeepOcean, etter tre timer på overtid. Meklingsfristen var midnatt natt til torsdag. – Det har vært en krevende mekling, og SAFE jobbet intenst for å gjøre sin del for å komme til enighet i dette lønnsoppgjøret, sier klubbleder i SAFE-klubben Jan Olav Nordbø.

– SAFE oppnådde et godt resultat, både økonomisk og totalt sett. Det ligger en forpliktelse i tekst på de viktigste kravene som omhandler innleid arbeidskraft og AFP, sier nestleder i SAFE Kai Morten Anda.

Kai Morten Anda, nestleder i SAFE Foto: Rebecca Bjerga

Resultatet ble som følger:

Det gis et generelt tillegg:

  • Offshore på 5,38 %
  • PRS på 42.000,-
  • Base på 38.000,-

– Vi har kommet frem til et felles mål om nivået på innleie i DeepOcean AS. I tillegg har vi fått forpliktelser på ansettelser av riggere, som har vært et fokus område over lang tid, sier Nordbø.

Det ble enighet mellom partene at bedriften skal gjennomføre en konsekvensutredning om hvordan AFP-ordningen vil påvirke pensjonen til de ansatte, kostnad for AFP-ordningen og konsekvens for bedriften.

Se riksmeklerens møtebok:

PRS/Base  Offshore

 

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.04.2022.

Skriv ut siden