Fagforbundet SAFE søker etter advokat og jurist.

Foto: Mette Møllerop
Foto: Mette Møllerop

Om SAFE
SAFE er et fagforbund for ansatte i energisektoren, til lands som til havs. Navnet er en forkortelse for Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren. SAFE, tidligere OFS, var oljearbeiderens første selvstendige fagforening av og for oljearbeidere. SAFE hadde i 2017 sitt 40 års jubileum.

Vi holder til nært sentrum av Stavanger. For tiden har SAFE  10 000 medlemmer. I SAFE arbeider vi for å sikre best mulige rammevilkår i bransjen, en sikker arbeidsplass og gode lønns- og arbeidsvilkår. Dette gjennom tariffmessige forhandlinger, arbeid mot myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, samt i individuell rådgivning og juridisk bistand for våre medlemmer.

SAFE søker etter advokat og jurist.
SAFE har i dag en ansatt jurist, samt avtale med advokatfirmaet EBT. SAFE ønsker nå å ansette advokat og jurist for å bygge opp vår egen juridiske avdeling. Advokaten og juristen vil ha et tett samarbeid med tariffavdelingen som består av flere forbundssekretærer og en jurist. Arbeidet vil bestå av prosedyre for Arbeidsretten og de ordinære domstoler, foruten rådgivning til våre forbundssekretærer, tillitsvalgte og medlemmer. I stillingen inngår også undervisning og saksbehandling innen hele det arbeidsrettslige området.

Vi søker fortrinnsvis etter personer med erfaring, kompetanse og interesse for organisasjonsarbeid, forhandlinger og prosedyre, innenfor arbeidsrett. Vi ønsker personer med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Da det til tider er stor pågang av saker er det en stor fordel å ha gode, ryddige og effektive arbeidsrutiner.

Vi tilbyr gode muligheter for personlig og faglig utvikling, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid og et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte administrasjonsleder Bjørn Tjessem på mob 900 42 387, epost bjorn@safe.no  eller jurist Levard Olsen Hagen mob 917 12 755.

Annonse Finn.no https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=149926456
Annonse Rett24 https://rett24.no/jobs/current-ads/advokat-og-jurist-safe-2006
Frist innen 12. august 2020.

SAFE
Niels Juelsgate 20
4008 Stavanger
www.safe.no

Skriv ut siden