Forhandlingene på Brønnserviceavtalen er avsluttet

Det generelle tillegget for alle på lønnstabellen i tariffavtalen ble 7 166 kroner fra 01.06.17. I tillegg ble det 1 krone opp på nattillegget til 79,50 kroner per time.

Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk olje og gass (NOG) sin forhandlingsvilje under årets mellomoppgjør på Brønnserviceavtalen. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets mellomoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet NOG seg av.

Arbeidsgiverne valgte igjen å overse reguleringsbestemmelsen i Brønnserviceavtalen. Overenskomsten som partene har signert på, sier klart at forhandlingene i mellomoppgjøret skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutvikling i 1. avtaleår. Tilbudet tilsier tredje år på rad med redusert kjøpekraft.

Endringer på ansiennitetstillegg, fremforhandlet i 2016, ble brukt imot oss. Alle medlemmer på lønnstabellen i tariffavtalen fikk per 01.01.17 et generelt tillegg på 9 100 kroner.

SAFE krevde under forhandlingene at Brønnserviceavtalen skulle harmoniseres mot Sokkeloverenskomsten mer enn det rammen for dette lønnsoppgjøret tilsier. Det er alt for liten bevegelse i dette arbeidet.

SAFE ønsket å få arbeidsgiverne med på en forpliktende tekst som skulle sikre kjøpekraften for de individuelt avlønnede og landansatte. SAFE opplever stor forskjellsbehandling av disse gruppene i de enkelte bedrifter. SAFE tar dette kravet med seg til neste års hovedoppgjør.

SAFE ga klar tilbakemelding til arbeidsgiverne om at vi ikke er fornøyd. SAFE hevder at dette ikke er riktig signal å gi sine ansatte som har stått, og står i alle de utfordringene omorganiseringene og nedbemanninger medfører. En slik holdning skaper et konfliktfylt utgangspunkt for neste års hovedoppgjør, noe vi også tydelig meddelte arbeidsgiverne.

Protokoll Brønnserviceavtalen 2017

Skriv ut siden