Forhandlingene på brønnserviceavtalen er i gang

Forhandlingene på brønnserviceavtalen er i gang

SAFE sitt forhandlingsutvalg Foto: Rebecca Bjerga|||||||

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) startet i dag, 11. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget i de nye lokalene til NOG på Hinna Park. Partene har satt av to dager til forhandlingene.

Lønnsforhandlingene mellom SAFE og Norsk olje og gass (NOG) startet i dag, 11. mai. SAFE ser frem til konstruktive forhandlinger. SAFE stiller godt forberedt, med hele forhandlingsutvalget i de nye lokalene til NOG på Hinna Park. Partene har satt av to dager til forhandlingene. 

I år er det hovedoppgjør og det er høye forventninger knyttet til lønnsoppgjøret på brønnserviceområdet.

– Vi har høye forventninger til årets lønnsoppgjør og forventer en reallønnsvekst for vårt område. Våre grupper har bidratt mye gjennom den utfordrende perioden med Covid-19, de har stått på og holdt hjulene i gang slik at Norge kunne holde produksjonen oppe, sier leder i SAFE i Schlumberger, Martin Skogland.

– Våre medlemmer må forholde seg til høye strømpriser, bensinpriser og matpriser, som vil bety at kjøpekraften vil gå ned hvis vi ikke får til et bra oppgjør, sier han.

– Vi ser at bransjen går bra og at bedrifter går med overskudd, derfor ønsker vi en rettferdig del av overskuddet som vi har vært med og bidratt til, avslutter Skogland.

 decoding=
Kai Morten Anda, Hilde-Marit Rysst og Martin Skogland Foto: Rebecca Bjerga

SAFE sitt forhandlingsutvalg:

  • Hilde-Marit Rysst – forhandlingsleder og forbundsleder SAFE
  • Kai Morten Anda – nestleder SAFE
  • Gro Gullhaug – forbundssekretær tariff SAFE
  • Espen Johannessen – nestleder SAFE klubben Schlumberger
  • Martin Skogland – leder SAFE klubben Schlumberger
  • Ove Risa – SAFE i Oceaneering
  • Geir Haraldsen – SAFE klubben Vetco Gray
  • Glenn Nylund – SAFE klubben Subsea 7
  • Stian Espeland – SAFE klubben i Weatherford
  • Ove Hagen – SAFE i Baker Hughes