Fra arkivet: Tilhørighet, ja hva er tilhørighet?

Fra arkivet: Tilhørighet, ja hva er tilhørighet?

Er det bare forsikringer, «kalde fakta» og rettigheter, eller er det også verdier, samhold, personer?

Tekst: Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop.

Er det bare forsikringer, «kalde fakta» og rettigheter, eller er det også verdier, samhold, personer?

Hva mener jeg med det? Jo, muligheten til å forhandle og streike når det må gjøres. Muligheten til å representere ansatte, både i personalsaker, men og i styrende organ i bedriften.
Tariffavtale kan kreves når en har medlemmer, og når virkeområdet er reelt. For eksempel er SAFE sitt virkeområde olje og gass, ikke barnehager eller butikker. SAFE vil ikke få tariffavtale for ansatte i barnehager eller butikker. Det er å lure folk hvis en lar dem betale kontingent, men ikke kan representere dem.
Noen forbund er mer generelle enn andre. SAFE er et profesjonsforbund, på den måten at vi kun organiserer i olje-, gass- og energibransjen. Men, i den bransjen organiserer vi ALLE.

Andre forbund, for eksempel Industri Energi og Lederne, organiserer mange utenfor vår bransje. IE organiserer ansatte på alle nivå, mens Lederne organiserer ledere. Eneste unntaket for Lederne er offshore – faste installasjoner.

Hvilke andre ting er viktig?

For meg er det viktig at forbundet mitt representerer meg, kjenner meg, spør meg og utvikler meg.
Med det mener jeg blant annet at SAFE deltar i alle utvalg som diskuterer og betyr noe for min arbeidsplass og min bransje.
At SAFE’ere kjenner bransjen og har jobbet i den, har hatt «skoene på» når de uttaler seg. SAFE respekteres av arbeidsgivere, myndigheter og media, det betyr ikke at vi alltid vinner kampene, men vi blir lyttet til og vi utgjør en stor forskjell. SAFE tør der andre tier og står løpet ut når det trengs!

SAFE er et grasrotforbund. Det betyr at det er grasrota som bestemmer, det er grasrota som lyttes til, det er opp til hver enkelt av oss. Grasrota er kaffebarene, det er enkeltmenneskene, det er deg og meg. Fra kaffebaren til SAFE sentralt er det kort vei; en telefon eller messenger-melding unna toppledelsen. Heltidsvalgte reiser land og strand rundt og deltar på årsmøter, konferanser, styremøter, arbeidsplassbesøk, alt etter hva klubbene ønsker. Nærheten til den spisse enden er unik og viktig for SAFE.

Utvikling er viktig, SAFE arrangerer mange kurs og konferanser nettopp med det formålet. Her er det åpent for alle. Kursene gir påfyll av både regelverk og hvordan regelverket skal forstås og utøves. Kunnskap og trygghet i rollen som tillitsvalgte, forhandlere, og nyttige verktøy til den enkelte. Mange forbund kjører kurs ved hjelp av innleide konsulenter, SAFE benytter seg av dem som har stått, og står i ilden. De som kjenner vår bransje best, og har erfart hva tillitsvalgte trenger.

Verdier betyr mye, det er rettesnor for veivalg og politikk. Verdiene til SAFE er blant annet de ansatte, de ansattes vilkår og rettigheter. SAFE kjemper for å forbedre disse rettighetene, og kjemper med tydelig stemme for at arbeidsgiverne skal følge lover og regler. SAFE fokuserer på rettferdighet, likhet, respekt for hverandre, for samhold og fellesskap.

I tillegg til dette, kommer andre fordeler med å være organisert, som for eksempel forsikringer og andre medlemsfordeler. Alle forbund har sine medlemsfordeler, og for eksempel via YS har SAFE-medlemmer tilgang til markedsledende forsikringer, men det er frivillig, ingen blir påtvunget de kostnadene.

Oppsummert kan jeg si at å være organisert, er det viktigste. Deretter blir det opp til den enkelte, men for meg er det viktig å være organisert i et forbund som taler min sak med tydelig stemme, kjenner medlemmene godt, og jobber for å sikre og forbedre våre arbeidsvilkår. At forbundet ble stiftet av «gutta på gulvet sjøl», er en viktig del av sjela vår og det er med stolthet og ydmykhet jeg får være en del av den historien.

SAFE er forbundet av og for oljearbeidere i energisektoren, SAFE er for meg

Hilde-Marit Rysst besøker Island Frontier. Foto: SAFE i TIOS
Hilde-Marit Rysst besøker Island Frontier. Foto: SAFE i TIOS
 width=
 width=