Furre: – Obligatorisk kurs for offshoreleger er viktig

Furre: – Obligatorisk kurs for offshoreleger er viktig

HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i SAFE har liten forståelse for at allmennlege Terje Vevatne mener det nye obligatoriske kurset for offshoreleger er bortkastet tid. – Å kjenne rammevilkårene for arbeid offshore er viktig, sier han til NRK. Hør intervjuet med Vevatne og Furre  Vevatne sier i et intervju med NRK at han synes det to […]

HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i SAFE har liten forståelse for at allmennlege Terje Vevatne mener det nye obligatoriske kurset for offshoreleger er bortkastet tid. – Å kjenne rammevilkårene for arbeid offshore er viktig, sier han til NRK.

Hør intervjuet med Vevatne og Furre

 Vevatne sier i et intervju med NRK at han synes det to dager lange kurset er dårlig utnyttelse av tid, og mener han ikke lærte noe som gjorde ham bedre rustet til å vurdere om en person er medisinsk skikket til offshorearbeid. width=

 Fra årsskiftet er kurset påkrevd for alle leger som skal utstede helseerklæring etter helsekravforskriften for arbeid offshore.

 Furre mener at det er viktig at leger som skal vurdere egnetheten har et godt kjennskap til de spesielle forholdene som er offshore med tanke på sikkerhet.

 – Det dreier seg for eksempel om fysisk kapasitet i forhold til nødsituasjoner og evakuering og  risiko for tap av bevissthet og lignende, sier Furre.

 Han både håper og tror at mange fastleger etter hvert gjennomfører kurset, slik at oljearbeidere kan få sine helseerklæringer uten å måtte ut på reisefot.

 – Oljearbeidere bor over hele landet, så det er viktig at legestanden tar kurset. Tilbakemeldingene fra legene som har tatt kurset er for øvrig svært gode, og tegner et helt annet bilde enn det Vevatne gir  overfor NRK, sier Furre.

 Det bekrefter  Alf Magne Horneland, leder ved Norsk senter for maritim medisin Haukeland Universitetssjukehus som arrangerer kursene.

  På det aktuelle kurset svarte 128 av 138 deltakere ”god” eller ”svært god” på følgende spørsmål: ” Hvordan var nytteverdien av kurset mtp å utstede erklæringen etter forskriften?”

  –  Vevatne representerer så vidt vi kan skjønne ikke mange flere enn seg selv. Den alt overveiende delen av kursdeltakerne er svært begeistret for kurset, og synes de har lært mye. Det er vanlig å høre slike uttalelser som at «dette kurset er det beste jeg har deltatt i på mange år», sier Horneland.

   – Vi har evalueringer av alle kursene – og alle evalueringer går i samme retningen. Denne er ikke spesiell i så måte. Det som kanskje var spesielt i Stavanger var det store innslaget av erfarne leger som var godt voksne. Da er det desto mer forbausende å finne ut at de har lært så mye, og føler at de mestrer jobben mye bedre etterpå, og gir slike tilbakemeldinger som vi finner her, sier han.