Gruppesøksmål om pensjongrunnlag til retten i mars

Gruppesøksmål om pensjongrunnlag til retten i mars

Stavanger tingrett har nå berammet rettssaken mellom SAFE/Industri Energi og Norges Rederiforbund om at nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget. – Vi er tilfreds med den raske berammingen, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland. Stavanger tingrett har satt av tre dager til behandlingen fra 11. til 13. mars.  Saken reises på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i […]

Stavanger tingrett har nå berammet rettssaken mellom SAFE/Industri Energi og Norges Rederiforbund om at nattillegg skal inngå i pensjonsgrunnlaget. – Vi er tilfreds med den raske berammingen, sier SAFE-advokat Elisabeth Bjelland.

Stavanger tingrett har satt av tre dager til behandlingen fra 11. til 13. mars.  Saken reises på vegne av 7500 ansatte og pensjonister i 19 bedrifter som er omfattet av NR-avtalen.

Stavanger tingrett aviste i juni 2012 at et slikt krav mot bedriftene kunne reises som et gruppesøksmål. Industri Energi og SAFE anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett som i november samme år opphevet Stavanger tingretts kjennelse. Ved fornyet behandling vant forbundene fram.

Prosessfullmektiger i saken er advokatene  Alexander Lindboe (Industri Energi), Bent Endresen (SAFE) og Elisabeth Bjelland (SAFE).

Du kan lese mer om gruppesøksmålet HER