Gunhild Kalvå Flå ny interim-leder i SAFE-Ung

Gunhild Kalvå Flå fra SAFE i Total skal lede et interimstyre i SAFE-Ung. Interimperioden skal vare til høsten, da man planlegger en Ung-konferanse der et permanent Ung-utvalg skal på plass.

Flå er 24 år gammel, fra Melhus i Sør-Trøndelag. Hun gikk læretid som prosessoperatør hos Shell på Ormen Lange-terminalen fra 2008. I 2011 begynte hun som prosessoperatør i Statoil på Melkøya ved Hammerfest. Det siste året har hun vært ansatt som operasjonsteknikker i Total, på Martin Linge.

Ung-arbeidet har av ulike grunner vært noe begrenset en tid, men nå er de første grepene for å vitalisere arbeidet tatt. Blant annet har organisasjonssekretær Owe Ingemann Waltherzøe fått et koordineringsansvar for UNG-arbeidet, noe Flå er glad for.

– Det er bra å ha en ressurs på SAFE-huset som har en dedikert oppgave i å hjelpe oss med dette. Vi er jo spredt på svært mange klubber, og da er en koordinator og mentor som er sentralt plassert godt å ha, sier Flå.

Hun vil framover, sammen med andre både nye og gamle ”Ung-koster”, arbeide med høstens konferanse som hun håper vil markere en ny giv for Ung-abreidet.

– Jeg oppfordrer alle klubber til å få unge med i det faglige arbeidet, og at hver eneste SAFE-klubb er representert på den kommende Ung-konferansen, sier Flå.

Konferansen er planlagt til i høst. Man ser for seg en ”oval helg” fra torsdag til søndag. Sted er ikke bestemt, men Flå røper at det arbeides med en svipptur utenlands for konferansedeltakerne.

Owe Ingemann Waltherzøe ser fram til å arbeide med de unge – i tråd med ”marsjordren” som ble gitt på sist kongress:

– Der slo SAFE fast at Ung-arbeidet er viktig, og viste det også gjennom å avsette betydelig midler til denne aktiviteten. SAFE-Ung er ment som en sosial arena for faglig utvikling over klubbgrensene. Men målet er at de unge gjennom dette skal finne sine plasser som tillitsvalgt, verneombud og lignende i sine respektive klubber. Det er naturlig at SAFE- Ung befatter seg med faglige saker som betyr mye for denne aldersgruppen. Et eksempel er endringene i AML om midlertidige ansettelser. Dette bør SAFE-Ung være opptatt av, da dette rammer unge spesielt, sier Waltherxzøe.

Bilde: Sentrale Ung-folk har begynte revitaliseringen av SAFE-Ung: Bak fra venstre: Erling Snorre Holten og Tim Fredrik Sæle. Foran Gunhild Kalvå Flå, Susanne Aas og Katrine Knarvik-Skogstø.

 

Skriv ut siden