Heliportbesøk, arbeidsplassbesøk på Visund og pizzakveld med Veslefrikk-besetningen

Heliportbesøk, arbeidsplassbesøk på Visund og pizzakveld med Veslefrikk-besetningen

|||

Sommermåneden juli er ferietid også for oss i fagforeningen SAFE. Det er ikke ens betydende med at vi har ferie alle sammen, men det er roligere med møter opp mot bedriften og våre forpliktelser der. Det gjør at vi som SAFE-klubb i Equinor lettere kan få reist ut for å treffe medlemmene våre i hverdagen deres, sier nestleder Idar Martin Herland og HMS-ansvarlig Monica Martinsen i SAFE-klubben i Equinor.

Sommermåneden juli er ferietid også for oss i fagforeningen SAFE. Det er ikke ens betydende med at vi har ferie alle sammen, men det er roligere med møter opp mot bedriften og våre forpliktelser der. Det gjør at vi som SAFE-klubb i Equinor lettere kan få reist ut for å treffe medlemmene våre i hverdagen deres, sier nestleder Idar Martin Herland og HMS-ansvarlig, Monica Martinsen i SAFE-klubben i Equinor.

SAFE sitt fokus med å få komme på slike besøk er å få treffe og prate med medlemmer, gjennomføre kveldsmøte for alle som har lyst, være tilgjengelige og synlige, se hvordan arbeidssteder er tilrettelagt og fungerer, kjenne på «pulsen», samt å få et innblikk i sikkerhetsfilosofien osv.

– Denne uken startet vi med å dra til Florø for heliportbesøk, deretter reiste vi ut på offshoretur til Visund. Vi avsluttet reiseuken med pizzakveld for Veslefrikk-ansatte, sier Martinsen.

 decoding=

– Vi ble dessverre en dag forsinket om bord på Visund. Men det var utrolig hyggelig å komme om bord, og vi ble svært godt mottatt. Spesielt imponert ble vi over velkommen om bord «seansen» Her er det mange gode lærepunkter, sier Herland.

  • SAFE klubben ønsker å høre hvilke utfordringer man synes å ha, hva det jobbes med og hva som er positivt om bord. Det legges også vekt på å få en prat med plattformsjefen, høre om ledelsens forventninger og budskap til oss og alle om bord.
  • Spesielt er vi opptatt av eksponering som benzen, eksos, støy, arbeidsmiljø, trivsel osv, og hvilke tiltak man har for å forebygge/forsterke dette. Alle ombord har vært utrolig hjelpsomme og imøtekommende, lokaliteter og fasiliteter er gode og det er en lun stemning. Totalt sett så har vi hatt et svært nyttig og positivt opphold.
  • Konklusjonen vår er at Visund er en inkluderende og bra arbeidsplass med mange flotte kollegaer.

 decoding=

Som kjent, ligger nå Veslefrikk B til kai på Ågotnes, før «den siste reise» går til Danmark, over sommeren. Her er det mye godt arbeid som må utføres av våre folk, før riggen overlates til andre i løpet av neste uke. Besetningen har nå flyttet fra boligkvarteret ombord, og bor i brakkene på basen.

– SAFE i Equinor er imponert over innsatsen som er lagt ned, og eventyret hadde kanskje fått en annen slutt, uten kompetansen og engasjementet til menneskene som jobber ombord. De fleste av dem ombord har bidratt til sikker og effektiv drift av Veslefrikk, over mange år, og vi fant ut at de absolutt fortjente en oppmuntring, en takk, og et klapp på skulderen, sier nestleder i SAFE Equinor-klubben Idar Martin Herland.

Derfor ble gjengen invitert til en pizzakveld på Ågotnes Public Cafe’ & Bar.

– Det var en utrolig kjekk opplevelse. Godt oppmøte, god stemning, gode samtaler og godt samhold, sier Herland.

 decoding=

Les mer om følgende emner: