Hilde-Marit Rysst inntok talerstolen på SAFE-kongressen

Vi startet som husforening på Ekofisk for 40 år siden. I dag er vi en av de viktigste fagforbundene i Norge, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Som fagforbund har SAFE en helt annen status i Norge enn i Storbritannia. Det er mange grunner til disse forskjellene, sa Rysst, men det viktigste for  SAFE er at vi har valgt side, vi har kjempet for arbeidsrettigheter og sikkerhet, og vist at vi oppnår resultateter. Alt er ikke på plass. Flerbruksfartøyenes situasjon er et godt eksempel på dette. Her gjenstår mye arbeid og mange kamper, sa Rysst blant annet under beretningsinnledningen.

Organisasjon og arbeidsliv

Vi skal utvikle organisasjonen videre. Vår bransje har opplevd mange omveltninger. Vi ser nedbemanninger og virksomhetsoverdragelser, vi ser et arbeidsliv i endring.  Rapportene fra De Facto, Medbestemmelsesbarometeret, tilbakemeldinger fra tillitsvalgte, fra klubbene, viser at situasjonen er blitt verre.

Bråstoppen i næringen påvirker også vårt medlemstall. Det må vi ta på alvor, og det har vi gjort. SAFE har prioritert reisevirksomhet, besøk på arbeidsplassene våre og vi får skryt for å være synlige. Våre tillitsvalgte og klubber gjør en flott jobb, SAFE er ingenting uten dere.

Situasjonen påvirker også tariffavtalene. Vi opplever at arbeidsgiverne kommer med stadig nye forsøk på å svekke avtalene. SAFEs svar er at tariffavtalene må opprettholdes, ikke svekkes. I nedgangstider er dette ekstra viktig.

Regjeringen gjennomfører endringer i arbeidsmiljøloven. Retten til heltidsansettelser svekkes, man ønsker mer midlertidighet. Korte kontrakter gjør det problematisk med faste ansettelser. Det er utfordring for medlemmene våre, for forbundet og for andre forbund.

Kritikk til Petroleumstilsynet (Ptil)

SAFE har ikke vært fornøyd med måten Ptil har håndtert hendelser på. Organisasjonen, både klubber, tillitsvalgte og medlemmer savner reaksjoner fra myndighetenes side i flere sammenhenger.

Det betyr ikke at SAFE ønsker noen nedleggelse av Ptil, men vi støtter den granskingen som Riksrevisjonen skal gjøre av Ptil.

Klubber og tillitsvalgte bruker Ptil, det skal vi huske på, sa Hilde-Marit Rysst.

Vi trenger de vennene vi har.

Vi skal ha en god kongress!

Vedtektsendringene som ble gjort på den ekstraordinære kongressen har gitt oss et godt grunnlag. Sammen med det arbeidet organisasjonskomiteen har gjort, har vi et grundig gjennomarbeidet utgangspunkt for både valg og behandling av saker.

Jeg vil også takke SAFE-huset, de ansatte, for å ha stått på gjennom hele denne perioden.

Med det ønsker jeg oss alle en flott kongress!