HMS-avdelingen i full aktivitet

HMS-avdelingen i full aktivitet

|||

Travle dager og full kalender for HMS-avdelingen på SAFE-huset, som deltar på forskjellige arenaer, på møter og i diskusjoner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS og Halvor Erikstein, organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, er aktive i Sikkerhetsforum (SF), Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Disse kalles trepartsarena-samarbeid, med representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene.

Travle dager og full kalender for HMS-avdelingen på SAFE-huset, som deltar på forskjellige arenaer, på møter og i diskusjoner med fokus på helse, miljø og sikkerhet. Stig-Rune Refvik, forbundssekretær HMS og Halvor Erikstein, organisasjonssekretær og yrkeshygieniker, er aktive i Sikkerhetsforum (SF), Regelverksforum og Samarbeid for Sikkerhet (SfS). Disse kalles trepartsarena-samarbeid, med representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene.

– Ikke før var SAFE-kongressen avsluttet, før HMS-avdelingen var med å blåste liv i flere diskusjoner i Regelverksforum med tema havvind, sier Refvik. Flere innlegg, samt arbeid i grupper ble gjennomført, men arbeidet fortsetter i nye møter de neste ukene.

– Videre har det vært møte med Petroleumstilsynet (Ptil) i forbindelse med bekymringsmeldinger. Det er også avholdt tillitsvalgtkonferanse hos Odfjell, hvor HMS-avdelingen var representert med Halvor Erikstein.

 decoding=
Odfjell-klubben Foto: Halvor Erikstein

I slutten av forrige uke møttes HMS-avdelingen hos Ptil i Sikkerhetsforum. Dette forumet er bransjens arena hvor arbeidsgiver og arbeidstaker, samt myndigheter, møtes for å diskutere og ta tak i flere av de største utfordringene vi har i oljebransjen. Vi hadde status rundt bekymringsmeldinger meldt til Ptil.

Equinor presenterte deres nye HMS oppslagsverk fra «Always SAFE» – hvor de, i samarbeid med Aker BP og Vår Energi, presenterte «læringspakker» for å forebygge storulykker, unngå personskader, sikkert arbeid i høyden/fallende gjenstander, samt arbeidsmiljø og helse. Det ble noen friske diskusjoner rundt dette teamet og konseptet, men enighet om at erfaringsutveksling og en felles plattform er bra. En fikk også en presentasjon av en prosjektgruppe som tar for seg digitalisering, HMS og samarbeid. Ptil har også gjennomført intervju av SAFE om hva vi tror om fremtiden for oljearbeideren.

 decoding=
Morten Øye fra Vår Energi

SAFE deltok også på Vår Energi sin verneombudskonferanse, ledet av K-HVO, Morten Øye. Fra SAFE sentralt deltok Stig-Rune Refvik, som ga en kort status om HMS arbeidet i SAFE, og Levard Olsen-Hagen hadde en solid gjennomgang av rammeforskriften § 43 knyttet nattarbeid. Diskusjonen ble bra, og spørsmålene var mange fra salen.

SAFE deltok på Valaris sin tillitsvalgtkonferanse i Stavanger, hvor vi ga en status i HMS-arbeidet og snakket om psykososialt arbeidsmiljø.

Ellers har HMS-avdelingen deltatt i styringsgruppemøte i IA – bransjeprogram, et bransjeprogram for olje, gass og leverandørindustrien. Her jobbes det med utarbeiding av diverse kurs og skoletilbud som våre medlemmer kan melde seg på for å få kompetanseheving eller fagbrev.

HMS-avdelingen i SAFE arbeider også med Loss of License, eller tap av helsesertifikat og andre helsesaker, for de som dessverre står i den situasjonen.

– Det er ofte triste saker med en tøffe tak for de det gjelder, men ekstra viktig at vi følger opp, avslutter Refvik.

 decoding=
Stig-Rune Refvik, forbundssekretær Foto: Rebecca Bjerga