HMS-nyheter

Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop
Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop

14.10.20

Negativ utvikling: - Flere alvorlige hendelser bekymrer

Ptil er bekymret over økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. - Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signal, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i et nyhetsoppslag på ptil.no

01.09.20

Arbeidslivets kasko for mennesker?

Arbeidsgiveren frikjøpes for ansvar for arbeidstakeren ved å tegne forsikring. Det betyr at selskapet du jobber i, og som er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for deg og dine kolleger, ikke hefter overfor deg for krav etter loven. I klartekst betyr dette at det er forsikringsselskapet som har overtatt ansvaret for arbeidstakeren, altså deg.

30.01.20

ETTERPÅ "Fullt forsvarlig" SAFE HMS konferanse

Til deltagere, gjester, foredragsholder og de som var forhindret. Her kommer en sammenstilling med noe bakgrunn, bilder fra konferansen, lenker til presentasjonene og litt historikk. Det er vårt håp at dette materialet vil være nyttig og bli benyttet i arbeidet for å redusere arbeidsmiljøeksponering. Samtidig må vi arbeider for at de som har ofret helsen i vår industri får den rettferdige behandlingen de så langt ikke har fått.