HMS-nyheter

28.04.22

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

28. april er FNs «Verdensdagen for helse og sikkerhet». SAFE har satt sammen en liten presentasjon for å vise at kreftfremkallende asbest fortsatt utgjør en stor kreftrisiko. Visste du at eternittplater blir mer og mer lodne av asbest jo eldre de blir?

04.04.22

Spørreundersøkelse for offshorearbeidere om arbeidsmiljø og helse

Heliportprosjektet: I dag starter Kreftregisteret med å sende ut spørreskjema til alle som er registrert som helikopterreisende på norsk sokkel de siste 20 årene. Dette er en særdeles viktig studie som etter hvert kan gi svar på mange spørsmål omkring arbeidsmiljø og helseskader. Data fra spørreundersøkelsen vil brukes til å undersøke sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse.

01.04.22

RNNP 2021: Lekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem

RNNP-tallene for 2021 viser at mye går rett vei i petroleumsvirksomheten, men hydrokarbonlekkasjer på landanlegg er et vedvarende problem. Det var totalt 18 slike hendelser i 2021. Utviklingen på land står i kontrast til situasjonen på sokkelen, her sank totalindikatoren for storulykker fra 2020 til 2021. I løpet av 2021 var det ingen dødsulykker i petroleumsvirksomheten, antall personskader ble også redusert fra 28 i 2020 til 25 i 2021.

30.03.22

Det handler om arbeidsmiljø - meld deg på SAFE Skolen Modul III - HMS

Er du opptatt av helse, miljø og sikkerhet? Meld deg på SAFE Skolen Modul III - HMS 6. - 7. april. Er du engasjert og vil bli enda bedre i rollen som verneombud eller som tillitsvalgt? Vil du lære mer om helseutfordringer, arbeidsmiljø og sikkerhetsmessige utfordringer? Da er dette kurset for deg.

25.03.22

Benzene and drilling mud

"The elephant in the room - benzene in drilling mud" is a presentation of benzene exposure when working with drilling mud. Benzene is naturally occurring in oil and gas reservoirs. When drilling in reservoirs, the drilling mud will be heavily contaminated with benzene, which will degas on the surface. This type of exposure has been met with silence by the Norwegian oil industry.