HMS-nyheter

Foto: Kjell Inge Brunsvik
Foto: Kjell Inge Brunsvik

27.06.19

Presentasjonene fra SAFE HMS konferanse

Her er lenker til presentasjonene som ble holdt på SAFE HMS konferansen Fullt forsvarlig 12. og 13. juni 2019. Du finner mye ny kunnskap om helsefarlig eksponering, men også presentasjoner med ny teknologi som kan forbedre arbeidsmiljøet.

19.06.19

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

03.06.19

Gjennombrudd i Kielland-saken

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite har besluttet å sende saken over til Riksrevisjonen, for å gå igjennom Kielland-saken på nytt. Det gir håp om endelige svar på de etterlatte og overlevende sine mange spørsmål rundt hva som egentlig hendte, skriver Kielland-nettverket i en pressemelding.

22.05.19

Kompetanseheving for verneombud

Vet du hva du som verneombud har krav på? Regelverket inneholder en rekke bestemmelser som medfører ulike krav til opplæring, systematisk risikoreduksjon og krav til kompetanse om de ulike arbeidsmiljøfaktorene vi har i vårt arbeidsmiljø.