Kielland-nettverket har fått et handlekraftig styre

Fra boklanseringen av Alexander L. Kielland-ulykken på Sola Strandhotell i fjor. Kian Reme til venstre.
Fra boklanseringen av Alexander L. Kielland-ulykken på Sola Strandhotell i fjor. Kian Reme til venstre.

Kielland-nettverket kombinerte årsmøte og årskonferanse i siste del av mai, og valgte nytt styre som får både arbeidsoppgaver og krevende utfordringer framover.

Styret er satt sammen av representanter for fagbevegelsen, overlevende og pårørende:

Kian Reme (etterlatt bror), Roy Erling Furre (SAFE), Anders Helliksen (overlevende),

Merete Haslund (etterlatt datter) og Gudny Hansen (etterlatt datter).

Årsmøtet samlet rundt 40 deltakere hvor 25 var stemmeberettiget, deriblant Stein Bredal, tidligere styremedlem i Statoils styre, og klubbleder i ESS, Oddleiv Tønnessen.

Kian Reme ble valgt til leder av Kielland-nettverket. Einar Knudsen, Maria Aano Reme og Oddbjørn Lerbakk er valgt som valgkomité.

Hemmeligholdelse av forliket

Kravet om ny gransking av Kiellandulykken blir en omfattende og krevende jobb for det nyvalgte styret. Stortinget sa i vinter nei til å gjenåpne saken. Selv om alle stortingsrepresentantene har fått den første boka i «Råolje-serien», «Alexander L. Kielland-ulykken» hvor Marie Smith-Solbakken er redaktør, er det ingen bevegelse å spore i synet på ny gransking.

Styret har fått god drahjelp av flere ressurspersoner. Både statsminister under Kiellandulykken, Kåre Willoch, tidligere Stavangerbiskop Erling Pettersen og tidligere byrettsdommer og AP-politiker Olav T. Laake, støtter kravet om ny gransking.

Dessverre er det personer som gjør sitt beste for å hindre en ny gransking, sier nyvalgt styremedlem i Alexander-Kielland-nettverket, Roy Erling Furre.

En av disse er professor ved NTH, Torgeir Moan, som satt i Kielland-kommisjonen under granskingen.

– Jeg opplever ham som svært arrogant, og for å bruke en folkelig beskrivelse, han oppførte seg rett og slett bøllete under opptredenen på Sola Strandhotell under boklanseringen i fjor. Han var helt klart inhabil med sine tette bånd til Veritas, og burde aldri hatt den rollen han fikk i Kielland-kommisjonen.

Kielland-nettverket går for ny gransking. Det er ingen enkel vei fram mot målet?

– Nei det er motkrefter som ikke ønsker full åpenhet, men kravet om en ny gransking er overmodent. Grunnlaget for gransking er godt kjent. Det er avgjørende at en ikke lener seg på den gamle granskingsrapporten som er mangelfull i forhold til hva vi vet i dag. Mange overlevende er heller ikke avhørt av kommisjonen, og disse har informasjon som ennå ikke er kjent for offentligheten.

Ordfører i Sola, Ole Ueland, hilser på Roy Erling Furre før åpningen av fotoutstillingen
Ordfører i Sola, Ole Ueland, hilser på Roy Erling Furre før åpningen av fotoutstillingen på Sola Strandhotell.

Ny informasjon

Siden den siste granskingen er det kommet fram mye mer informasjon, og man har fått bedre og nyere teknologi.

Nye opplysninger viser at det franske verftet som bygde Kiellandplattformen aldri har påtatt seg ansvaret. Da norske interesser saksøkte franskmennene, endte det med full retrett og de norske saksøkerne frafalt alle krav. Hvorfor, spør Kielland-nettverket?

Hvorfor var det så viktig å hemmeligholde den rettslige avtalen den gangen, og hvorfor er det viktig å fortsatt holde den hemmelig i dag?

Stavanger Aftenblad skrev 13. november 2016 om Phillipsforliket:

«Phillips-arkivet er privat – og hemmelig

Riksarkiv og Statsarkiv tar imot og oppbevarer private arkiver for ettertiden. Men det er arkiveier som bestemmer kriteriene for innsyn. De kan velge selv om de vil være strengere enn norsk lov sier.

Disse private arkivene fra bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner, har ikke Arkivverket myndighet over gjennom loven. Derfor kan ikke Riksarkivet pålegge ConocoPhillips å gi innsyn i det hemmelige forliket mellom det franske verftet som bygget Kielland-plattformen og oljeselskapet. Selv om forliket er 25 år gammelt, er det oljeselskapet som bestemmer.

– Vi har ikke lovhjemmel til å pålegge en privat aktør å åpne sine arkiver. Det må i tilfelle være en politisk beslutning å gjøre det, sier Pettersen.

Kåre Willoch uttalte i Aftenbladet torsdag at han er forundret over hemmeligholdelsen av forliket fra ConocoPhillips side. Willoch sier at han ikke ser noen gode grunner til å holde dette hemmelig i dag, 36 år etter ulykken og 25 år etter at søksmålet ble forlikt.»

De 89 overlevende og de mange etterlatte etter de 123 omkomne får ikke ro før ulykken er gransket på nytt. De vil ha alle svar på bordet, og for disse oppleves det både urimelig at forliket holdes hemmelig, og svært merkelig at Torgeir Moan i granskningskommisjonen holder fast på at årsaken er fullstendig avdekket.

Årskonferanse med seminar og debatt

Det var et veldig godt seminar med gode innlegg som også ble presentert på en god og forståelig måte, sier Roy Erling Furre.

Fagfolkene som ikke ble hørt den gangen den offisielle granskingen av ulykken ble gjennomført, slapp nå endelig til orde.

Pentagonekspertene Nils Gunnar Gundersen, Knut Børseth og Emil Aall Dale hadde innlegg om stabilitet, drift og inspeksjoner av plattformer og konkret om staget som knakk.

Også sivilingeniør Ole Østlund, som mener ulykken kan skyldes en eksplosjon på grunn av sabotasje, var til stede.

Med et solid panel i tillegg, ble grunnlaget for en god plenumsdiskusjon lagt. Her deltok tidligere direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, tidligere direktør i Oljedirektoratet, Gunnar Berge, 2. nestleder og HMS-ansvarlig i fagforbundet SAFE, Roy Erling Furre, og de tidligere NRK-reportere Einar Knutsen og Bjørn Nilsen.

Ros og støtte

Oddleif Tønnessen og Stein Bredal fra SAFE fikk ros fra Marie Smith-Solbakken for sine initiativ og innspill til dette prosjektet. Deres bidrag har vært viktige for å realisere bokprosjektet, og for at kravet om ny gransking dermed har fått en så rask og omfattende støtte.

Tord F. Paulsen har laget fotoutstillingen, Marie Smith-Solbakken er redaktør av boka.

Smith-Solbakken leste også høyt fra sin kommende bok.

– Det var sterke tekster og bilder som gjorde et stort inntrykk på deltakerne, sier Roy Erling Furre.

Boka hennes kommer ut på høsten, i løpet av september.

Kielland-nettverket er i en startfase, men har allerede fått en rekke betalende medlemmer. Nettverket har fått økonomisk støtte fra Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune med 30.000 kroner fra hver. I tillegg har SAFE og andre foreninger bidratt med økonomisk støtte.

For Kielland-nettverket er all støtte viktig for å få hele sannheten om Kiellandforliset fram, sier det nyvalgte styret, og ber nye støttespillere bruke nettverkets Facebookside for å melde seg inn.

 

Skriv ut siden