Langskip – en viktig og riktig satsing for Norge

Tina Bru, olje- og energiminister
Tina Bru, olje- og energiminister

Regjeringen har godkjent Langskip, et prosjekt som skal fange og lagre CO2  i Brevik. Dette er et prosjekt SAFE har jobbet for i mange år. Kostnadsanslag er på 25,1 milliarder kroner. En viktig og riktig satsing, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Dette er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne, sier olje- og energiministeren Tina Bru (H) i en pressekonferanse om klimatiltak.

Karbonfangst og -lagring skal bli en stor del av den norske klimaløsningen. Det er Norcems sementfabrikk i Brevik som skal starte med CO2-fangst. Ved å fange og lagre CO2 er målet å unngå at klimagassen kommer ut i atmosfæren. Bru sier at dette er svært gode nyheter. Samlede investeringer for prosjektet er anslått til å være 17,1 milliarder kroner. Dette inkluderer både Norcem, Fortum Oslo Varme og Northern Lights.

– SAFE støtter fullt opp at Norge tar ett reelt grep om CO2 lagring. Norge, med sin effektive industri og med høykompete arbeidere, bør så absolutt bli verdensledende innenfor CO2 lagring. Verden trenger mer og mer energi, og miljøtiltak må utvikles for å gjøre energiproduksjon så klimavennlig som mulig, så denne satsningen er viktig og riktig, sier Hilde-Marit Rysst.

Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

På landmøtet i fjor hadde SAFE en resolusjon om CSS karbonfangst og lagring, og krevede at den norske stat, med regjering og storting, vedtar og legger til rette for at dette blir et av Norges bidrag til en fortsatt sterk og klimavennlig industri.

Driftskostnader for ti års drift er anslått til 8 milliarder kroner. Et samlet kostnadsanslag er dermed på 25,1 milliarder kroner. Prosjektet, som regjeringen har valgt å kalle Langskip, får statsstøtte i tråd med fremforhandlede avtaler. Statens del av disse kostnadene er anslått til 16,8 milliarder kroner.

Foto: Gassnova
Foto: Gassnova
Skriv ut siden