Levende og engasjerende HMS-utvalgsmøte i Stavanger

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, ledet HMS-utvalgsmøtet på Thon Hotel Maritim i Stavanger. Det er ett av de første fysiske møtene etter gjenåpningen av landet. Det ble gitt en kort orientering av tre-partsarenaene. Mange av medlemmene i utvalget er involvert på ulike arenaer, en viktig jobb fremover er å dele informasjonen.

– Endelig kunne vi avholde et tilnærmet normalt HMS-utvalgsmøte igjen, sier Refvik. Agendaen var full av spennende temaer og i tillegg til noen deltakere på teams, hadde alle som var til stede på Thon Maritim i Stavanger egne temaer som skulle opp til orientering og drøfting.

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Yrkeshygieniker Halvor Erikstein holdt en grundig presentasjon om de nye grenseverdiene av benzen, og ikke minst hvor liten konsentrasjon som skal til før det er skadelig. Forbundsleder Hilde-Marit Rysst presenterte status i arbeidet med yrkesskade i YS og den viktige jobben Erikstein har gjort der.

Skepsis og motstand mot vindkraft til havs i SAFEs HMS-utvalg

Koordinerende hovedverneombud (KHVO) i SAFE sokkel, Peter Alexander Hansen, drøset om utfordringer med områdeberedskapen. KHVO i Vår Energi, Morten Øye, brakte temaet havvind fram i møtet, HMS-utvalget erkjenner at vindkraft til havs nok er kommet for å bli i denne omgang, men skepsisen og motstanden i SAFE er stor. HMS-utvalget var enig i at det er viktig at SAFE er med i debatten for å sikre norsk styring og samfunnsøkonomisk gevinst hvor havvind likevel blir etablert. Det er viktig å ha en stødig hånd på rattet i prosessen, for i størst mulig grad å skåne samfunn, natur og miljø. En opplever at både planlegging, regelverk og gjennomføring er prematurt. Prosessen går for fort og den grønne miljøfanen holdes for høyt.

Refvik ga en orientering om utfallet av Stortingets behandling av krav til ny granskning av Alexander Kielland ulykken den 7. juni, hvor SAFE har støttet Kiellandnettverket og jobbet opp mot det politiske miljøet. HMS-utvalget hadde ønsket at det ble full granskning, men støtter en tverrfaglig forskning.

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Nestleder i SAFE sokkel, Idar Martin Herland, hadde en presentasjon om vedlikehold og kritikalitetsvurderinger. HVO fra Slagentangen, Magnus Molander, supplerte med en status fra landanlegget deres.

HMS-utvalget avsluttet en lang, engasjerende og spennende dag med felles middag og gode diskusjoner. HMS-avdelingen og HMS-utvalget benytter anledningen til å ønske dere alle en trygg og fin sommer – ta vare på hverandre!

Se video fra møtet her. 

Skriv ut siden