Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen
Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen

Enighet mellom SAFE og DeepOcean

Etter to dagers mekling kom SAFE og DeepOcean til enighet på PRS/Base avtalen kl 23.50, fredag den 22.01.

Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.

Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten. Meklingen vil bli gjennomført mandag 15. februar med frist 24.00.

Enighet mellom SAFE og DeepOcean AS

Etter to dagers mekling kom partene til enighet på offshoreavtalen kl 06.00 søndag. Hovedfokus i årets tariffoppgjør var å sikre en større forutsigbarhet for våre medlemmer. Dette ble langt på vei innfridd med nye bestemmelser i tariffavtalen.

Enighet mellom SAFE og DOF Subsea Norway AS

Etter to dagers mekling klarte SAFE å komme til enighet med DOF Subsea Norway AS. SAFE ser seg fornøyd med resultatet. SAFE og DOF Subsea startet mekling på offshoreavtalen tirsdag 8. desember. Bjørn Lillebergen var oppnevnt som mekler.