Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Enighet og full seier for SAFE i meklingen på Brønnservice

Etter å ha forhandlet på overtid ble forhandlingsutvalget til SAFE enig med arbeidsgiverne i natt kl 03.30. SAFE vant igjennom med sitt hovedkrav, der Schlumberger trakk tilbake oppsigelsen av lokal særavtale. SAFE fikk også på plass en avtale om utenlandsarbeid med Subsea7.

Mekling på Brønnservice pågår

SAFE og Norsk Olje og gass startet onsdag morgen meklingen på Brønnserviceavtalen. Forhandlingene ble brutt i oktober, og samtaler mellom partene førte ikke fram. SAFE har varslet plassfratredelse (streik) for 262 medlemmer i Schlumberger ved meklingsfristen klokken 24.00 i kveld dersom meklingen ikke fører fram.

SAFE i Wintershall Dea - enighet i de lokale lønnsforhandlingene

SAFE-klubben i Wintershall Dea Norge hadde  lokale lønnsforhandlinger for tariffert personell og individuelt avlønnet personell i Stavanger den  24. - 27. november.  Det var godt samarbeid mellom SAFE og IE på tariffert, og med SAFE, IE og NITO på individuelt avlønnet personell gjennom hele forhandlingsprosessen.

SAFE støtter vekterstreiken

Vekterstreiken har nå pågått i over to måneder. SAFE støtter vekterne og den rettferdige kampen de fører. Streiken har blitt motarbeidet fra arbeidsgiversiden, ved at oppgavene til de som streiker er blitt overtatt av andre leverandører. Dette minner langt på vei om streikebryteri.