Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Klubbleder og hovedtillitsvalgt slåss for jobben i Arbeidsretten

Mandag 18. mai startet arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR. Saken gjelder oppsigelse og vern av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften. - Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sier Alf Rune Kalland.

SAFE vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er omfattet av saken, har rett på erstatning.

Island Offshore på banen igjen

Island Offshore Crewing, IOC, sier opp en av sine hovedtillitsvalgte, i strid med hovedavtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund, NR.