Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Enighet om landavtalen i NR-området

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

6G saken anket til Høyesterett

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.