Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Advokat Bernt Hodne
Advokat Bernt Hodne

6G saken anket til Høyesterett

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

Slett ingen meningsløs streik!

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Sentralt streikekontor

Her finner du nyttig informasjon om streiken, blant annet oversikt over nedstengninger, løpesedler, oversikt over streikeledelsen og kontaktinformasjon.