Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen
Forhandlingslederne Foto: Kolbjørn Andreassen

Brudd i forhandlingene om Brønnserviceavtalen

SAFE valgte å bryte Brønnserviceforhandlingene natt til torsdag. Schlumberger Norge AS har sagt opp særavtalen de har med den lokale SAFE Klubben i bedriften. For SAFE sin del er det viktig at særavtalen videreføres før Brønnserviceforhandlingene er ferdig forhandlet.

Forhandlinger på Brønnserviceavtalen er i gang

Partene startet 20. oktober forhandlinger på Brønnsericeavtalen. SAFE forventer konstruktive og reelle forhandlinger. SAFE har forhandlet frem forskjellige resultater i årets oppgjør, og har tro på at vi også for Brønnservice området kan finne løsninger.

SAFE anker til Høyesterett

Flertallet i Arbeidsretten ga NHO medhold i at TIOS Crewing kan flytte SAFE medlemmer fra flyteriggavtalen til Brønnservice avtalen.