Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Virksomhetsoverdragelse i Stena Drilling i lagmannsretten

Ankesaken startet i Gulating lagmannsrett mandag 10. februar, og det er satt av fire dager til saken. Det er Bent Endresen og Bjørn Inge Waage fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS som fører saken for SAFE-medlemmene.

Reisebrev – Besøk SAFE AKOFS

Nede i porten på Myklebust verft står Ola Rune Strømmen og tar imot oss. Primus motor for den nettopp nystarta SAFE klubben, allerede over 40 medlemmer. Vi gleda oss til et spennende besøk. For både Kai Morten Anda og meg selv er det første gang vi er her i Gurskebotten, populært kalt Gursken. For Knut Ness, fra SAFE klubben Transocean, er det ikke det for han er i fra disse trakter.

Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

Dette er en rettferdig seier, sier tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Idar Martin Herland om dommen i Arbeidsretten. Alle tillitsvalgte, alle fagforeninger og en samlet arbeiderbevegelse har vunnet. Vi har vunnet alle sammen.

Ny sjømannspensjon

Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, herunder ansatte på flyteriggene. Ny pensjonsordning gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon.