Tariffnyheter

TARIFFNYHETER

Sentralt streikekontor

Niels Juels gate 20, Sentralbord: 51 84 39 00. Kontaktperson: Roy Aleksandersen mobiltelefon: 906 54 208. Epost: royal@safe.no

Riggarbeiderne i SAFE er i streik

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet.

SAFE i Island Offshore vant arbeidsrettssaken!

Island Offshore var bundet av gjeldende tariffavtale og kunne dermed ikke permittere personer som skulle brukes i opplagsbemanning. Selskapet må erstatte det økonomiske tapet ansatte er påført.