Tariffnyheter

Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg
Hogne Hole i Bilfinger og Christian Jørgensen i Beerenberg

10.05.22

Frontfagets meklingsresultat blir stående

Etter endt uravstemning blant SAFE sine ISO-medlemmer, viste oppsummeringen at medlemmene ikke var fornøyde med årets forhandlingsresultat. Samtidig pågikk uravstemning i Parat, hvor flertallet stemte for å godta resultatet. Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

29.03.22

Meklingen på frontfaget er startet, mulig streik fra 1. april

Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

18.03.22

Brudd i forhandlingene i frontfaget

Etter stor avstand mellom partene, brøt Parat/SAFE forhandlingene med Norsk Industri den 15. mars. Oppgjøret går nå til mekling, med frist til 31. mars. Blir vi ikke enige, blir det konflikt fra 1. april, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.