Midlertidig kontraktsvikar

Midlertidig kontraktsvikar

Gjelder ikke fast ansatte i bemanningsselskap

Arbeidstakere innenfor SAFE sitt organisasjonsområde, kan søke direkte medlemskap i SAFE, selv om de ikke har fast stilling eller ansettelse i en virksomhet. Dersom medlemskap innvilges, må medlemmet betale kontingent via avtalegiro eller annet fast trekk i bank.

Midlertidig kontraktsvikar som ikke har nære utsikter til fast ansettelse eller arbeid i et helt årsverk, kan innvilges redusert kontingent på kr. 213,- pr. mnd. inkl. advokatforsikring. (Advokatforsikring er obligatorisk). Medlemmet ansees som fullverdig medlem så sant medlemmet har oppgitt riktig informasjon om sitt arbeidsforhold, og innbetaler kontingent.

Dersom medlemmet får fast arbeid/ansettelse med fast inntekt, plikter medlemmet å informere SAFE om dette umiddelbart, slik at ordinær kontingentinnbetaling kan iverksettes. Dersom dette er fast ansettelse i et selskap hvor SAFE har klubb, overføres disse til den aktuelle klubben.

Dersom SAFE ikke har mottatt riktig informasjon om ansettelse og arbeidsforhold, kan SAFE avslå eller begrense bistand, dersom medlemmet kommer i en sak i forbindelse med sitt arbeidsforhold.
Medlemskapet er direkte knyttet til SAFE uten klubb. Medlemmer som er direkte knyttet til SAFE uten fast ansettelse gir ikke rett til valgbarhet til tillitsverv i SAFE.

Midlertidig kontraktsvikar med bostedsadresse i Norge og Sverige betaler kr. 213,- inkludert obligatorisk advokatforsikring. Midlertidig kontraktsvikar med bostedsadresse utenfor Norge og Sverige betaler kr. 149,-. For disse er advokatforsikring ikke inkludert.