Mekling på NOG-sokkelavtalen har startet

Fredag formiddag startet meklingen på NOG-sokkelavtalen hos Riksmekleren i Grensen 3, Oslo. Det er satt av to dager til meklingen, med meklingsfrist midnatt lørdag.

Det var god stemning fra arbeidstakersiden i dag under oppstartsmøte hos Riksmekleren. SAFE er klar for å jobbe med å få til en god avtale under disse to dagene med mekling.

– Vil det vise seg at vi ikke kommer til enighet innen fristen, blir det streik, sier nestleder Kai Morten Anda.

Engere-utvalg:

 • Hilde-Marit Rysst – SAFE
 • Raymond Magnussen – KCA Deutag
 • Arild Bringaker – ESS
 • Terje Enes – Equinor
 • Bjørn Asle Teige – Equinor
 • Porfirio Esquivel – Områdeleder sokkel

Forhandlingsutvalget:

 • Kai Morten Anda – SAFE
 • Gro Gullhaug – SAFE
 • Ola Krogsrud – Okea
 • Anita Rugland – COOR
 • Jan Inge Nesheim – Vår Energi
 • Tom Robin Pedersen – AkerBP
 • Kai Kirkevold – Repsol
 • Andre Skurtveit – Lundin
 • Inger Helen Husebø – Wintershalldea
 • Olav Lindland – Sodexo
 • Monica Martinsen – Equinor
Skriv ut siden