Moderat lønnsoppgjør

Felles signering av protokollen. Foto: Bjarte Lygre
Felles signering av protokollen. Foto: Bjarte Lygre

Partene avsluttet lønnsforhandlingene fredag morgen.

Forhandlingsutvalget er skuffet over Norsk olje og gass (NOG) sin manglende forhandlingsvilje under årets samordnede lønnsforhandlinger på Oljeoverenskomst Sokkel. Det er ikke streikerett i forbindelse med årets lønnsoppgjør på denne avtalen, og dette benyttet igjen NOG seg av.

Arbeidsgiverne velger å overse næringens positive utvikling. Når aktiviteten øker, med større investeringer og høyere inntjening, er utgangspunktet for et bedre lønnsoppgjør tilstede. De fleste bedrifter leverer solide resultater og deler ut solide lønnsøkninger til sine ledere.

Tilbudet til arbeidstakerne som skaper de gode resultatene tilsier imidlertid fjerde år på rad en svak lønnsvekst og dertil svak kjøpekraft.

Arbeidsgiverne viste ikke mye reell forhandlingsvilje, og våre bedrifter ville ikke gi sine arbeidstakere sin rettmessige del av selskapenes verdiskapning. NOG valgte fredag morgen å presentere et siste tilbud. Tilbudet fra NOG er som følger:

Generelle tillegg på kr. 16. 200,- (1,44 % ) inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

Etterslepet for ansatte i boring og forpleining ble kr. 5. 354 –  inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon.

Skift/nattillegg for de med konferansetid ble økt med kr. 4,- fra kr. 89,50 til kr. 93,50, og nattillegget for alle uten konferansetid også med kr. 4,- fra kr. 69,50 til kr. 73,50. Skifttillegget var et av SAFE sine prioriterte krav i sløyfeforhandlingene, så dette er et godt løft for skiftgående personell.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr. 75,- til kr. 1975,-.

Partene ble også enig om et utvalgsarbeid for å se på utvikling av sokkelavtalene.

Tilbudet vil bli effektivisert fra 01.06.18 for alle SAFEs medlemmer på avtalen.

SAFE er ikke fornøyd resultatet fra årets forhandlinger. SAFE hevder at resultatet er et dårlig signal til ansatte som har stått, og står i alle de utfordringene omorganiseringene og bemanningsendringer medfører.

SAFE har store forventninger til de lokale forhandlingene i operatørselskapene og at det blir reelle forhandlinger.

Underveis var det konstruktive samtaler mellom foreningene.

Signert protokoll sokkeloverenskomst

Skriv ut siden