Ny stortingsmelding om sikkerheten offshore

Ny stortingsmelding om sikkerheten offshore

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Anniken Hauglie. – En gledelig nyhet, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre. Statsråden har derfor bestemt seg for at hun vil […]

– Det har vært flere alvorlige hendelser det siste året. Petroleumstilsynet har også stilt spørsmål om sikkerheten står ved et veiskille og det er uenighet mellom partene om kostnadskuttene medfører press på sikkerheten, sier Anniken Hauglie. – En gledelig nyhet, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Statsråden har derfor bestemt seg for at hun vil ha en stortingsmelding med full gjennomgang av HMS-tilstanden i næringen. I tillegg til en felles beskrivelse av HMS-situasjonen, vil tema som partssamarbeid, medvirkning og ansvarliggjøring av næringen være tema i meldingen.

Det er første meldingen om sikkerheten på norsk sokkel siden 2011.

For å komme raskt i gang nedsetter statsråden en arbeidsgruppe med partene og myndighetene, (med blant andre Petroleumstilsynet og Oljedirektoratet.) Den partssammensatte arbeidsgruppen skal gi en beskrivelse av risikoen og sikkerheten i oljenæringen og se på mulige nye tiltak i en rapport som leveres i oktober neste år.

– Dette er en svært gledelig nyhet. Med tanke på alle ulykkene og uønskede hendelser i bransjen de siste årene, er det nødvendig med en grundig prosess der alle relevante parter får delta, sier HMS-ansvarlig i SAFE, Roy Erling Furre.

Gruppen skal ledes av Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han har tidligere ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.

– Vi har sett en del eksempler på hendelser der vi mener at det er grunn til å stille spørsmål. I denne sitasjonen vi er i nå, er det kanskje enda viktigere enn noen gang at partene finner gode løsninger sammen, at de som har skoene på også blir hørt når man skal komme med gode forslag til hvordan man skal kutte kostnadene uten at det går utover sikkerheten. Jeg tror derfor at en partssammensatt gruppe er et viktig bidrag og at tidspunktet for å starte med en stortingsmelding er godt, sier Hauglie.

– Mitt budskap inn i dette er uansett helt klart; ingen effektivisering og kostnadskutt skal gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet, sier statsråden.