SAFE sterkt kritisk til nye regler for helsesertifikater

SAFE reagerer kraftig på at Helsedirekoratet vil frata arbeidstakere retten til selv å velge hvilken lege som skal vurdere dem for utstedelse av helsesertifikat for arbeid på norsk sokkel. – Uakseptabelt, sier 1. nestleder i SAFE, Inger Staff.

Seminar: Hvordan unngå storulykker?

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til HMS-seminar tirsdag 9. november. Hensikten med arrangementet er å sette søkelyset på forebygging av storulykker.

Ptil bekymret for uavhengighet mellom sikkerhetsbarrierer

Som en følge av teknologiutviklingen og økende bruk av integrerte systemer har Ptil stilt spørsmål ved hvorvidt kravene til uavhengighet og robusthet av barrierene er tilstrekkelig oppfylt.En fersk rapport underbygger Ptils uro.

BP tildeler ny ISO-kontrakt neste måned

ISO-leverandørene venter i spenning når BP nå forbereder kontrakt for alle selskapets felt på norsk sokkel. Kontrakten, verdt flere hundre millioner kroner, planlegges tildelt i november.

ISO-seminar: Nå begynner tariffoppgjøret 2012!

SAFE har nå forhandlingsrett på Fellesoverenskomst for byggfag. Det betyr at vi formelt sett kan stille krav, forhandle og eventuelt streike på lik linje med Fellesforbundet på denne avtalen.

Petoro vil ha fortgang i boring på Snorre

Petoro tror to nye brønnhode-plattformer på Snorre-feltet kan få fart på boringen av produksjonsbrønner, og foreslår å bygge to nye brønnhodeplattformer, plassert ved Snorre A og Snorre B.

Funn for 450 milliarder hittil i år

Med de gode nyhetene fra Lundins Avaldsnes-prospekt, er det allerede i september funnet mer olje på norsk sokkel hittil i år enn i hele fjor. Det til tross for en nedgang i antall påbegynte letebrønner, fra 65 til rundt 50.