Statoil kjøper mer skifergass i USA

Statoil blar opp tilsammen 843 millioner dollar eller rundt 4,9 milliarder kroner for store skiferområder i formasjonen Eagle Ford i Sørvest-Texas.

Ptil: Prikkfritt prosjekt ved Esso, Slagentangen

Ptil førte 14. september tilsyn med Esso Norge AS som operatør for raffineriet på Slagentangen. Tilsynet var rettet mot gjennomføring av bio-etanolprosjektet. Konklusjon: Intet å bemerke.

Enighet mellom SAFE og Island Offshore

SAFE har framforhandlet en avtale med Island Offshore i forbindelse med at «Island Constructor» i høst har flyttet fra britisk sektor til oppdrag på norsk sokkel for Shell.

Ptil vil føre tilsyn i forhold til språkproblemer

Språkbarrierer og kommunikasjon er noe Ptil vil følge opp gjennom framtidige tilsyn i 2011, opplyser pressetalsmann Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil) til Petro.no. Bakgrunnen er frykt for at språkproblemer går på sikkerheten løs.

SAFE sterkt kritisk til nye regler for helsesertifikater

SAFE reagerer kraftig på at Helsedirekoratet vil frata arbeidstakere retten til selv å velge hvilken lege som skal vurdere dem for utstedelse av helsesertifikat for arbeid på norsk sokkel. – Uakseptabelt, sier 1. nestleder i SAFE, Inger Staff.

Seminar: Hvordan unngå storulykker?

Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Petroleumstilsynet (Ptil) inviterer til HMS-seminar tirsdag 9. november. Hensikten med arrangementet er å sette søkelyset på forebygging av storulykker.